Svenska IEEE EMC: Lyckat medlemsmöte på distans!

I slutet på april, . 27/4, höll vi ännu ett distansmöte via Teams-länk. Vi hade över 50 deltagare på mötet! Vi har nu blivit lite mer varma i kläderna, och hade denna gång ett blandat program för att belysa olika EMC-aktiviteter som pågår i Sverige.

Läs mer

Svenska IEEE EMC: Vi borde träffas snart!

Som alla andra . sitter vi och hukar oss under smittspridningen som dominerar all verksamhet. Allt detta elände har dock lärt oss att vi inte behöver göra allting på samma sätt som vi alltid har gjort. För oss inom IEEE EMC innebär det att vi nu försöker blanda vår verksamhet med ömsom digitala som fysiska träffar. Konkret innebär det att vi siktar på ett Sverige-möte i digital form i april, vi jobbar nu med att få ihop agendan till detta.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2020)

Årsmöte . med tema solceller och EMC. Fredagen 13 november, höll vi vårt årsmöte på distans via Temas-länk. Många har nu tränat ganska mycket på att delta på distansmöten, så denna gång förlöpte möte – datumet till trots – utan fadäser och störningar!

Läs mer

Varför vara med i IEEE?

Vid årsskiftet . tillträdde den nya styrelsen för Swedish Chapter of IEEE EMC, som består av mig (ordförande), Christer Karlssson (vice ordförande) och Bengt Kangashaka Vallhagen (sekreterare). Den svenska avdelningen av IEEE EMC är en gruppering som har hållit på ganska länge, sedan 1990. Vi är alltså inne på vårt 30:e verksamhetsår!

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2019)

För ett år sedan skrev jag här i spalten om Brexit och att det kommer att påverka produktgodkännanden och självklart även ur EMC-perspektiv. Då var planen att Brexit skulle genomföras under våren. Jag hade nu tänkt kommentera läget även den här gången men det är svårt eftersom läget hinner förändras snabbare än vad jag skriver. […]

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (maj 2019)

Vi har varit ganska . osynliga från IEEE EMC under våren. Det möte vi hade intentionen att få till i maj gick av olika skäl inte att få till. Vi tar dock nya tag och återkommer så snart som möjligt med kommande möten. Ambitionen med minst två träffar om året ligger kvar.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (mars 2019)

Årsmötet . genomfördes den 5 december i ett soligt Borås med RISE som lokal värd, och lockade drygt trettio deltagare. Styrelsen omvaldes för ännu ett år och vi tackar för förtroendet från er medlemmar. Styrelsen består alltså även i år av undertecknad som ordförande, Kia Wiklundh vice ordförande, och Åke Lindbeck sekreterare. Förutom årsmöte hölls som brukligt en workshop

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2018)

Har mässor och konferenser . spelat ut sin roll idag med alla andra möjligheter till informationsspridning och nätverkande? Jag har själv besökt mässor som verkar ha en tydlig nedåtgående spiral i antal besökare och utställare. Förr var det på mässor man fick information om nya produkter, plockade åt sig broschyrer (och godis) och träffade andra från branschen. Den informationen får man idag från nätet. Men som den här tidningens ledare konstaterade i förra numret så verkar det inte vara samma sak med konferenser där nätverkandet och utbyte av information står i fokus. Till exempel verkar EMC Europe fortsätta dra en glädjande stor skara besökare och även andra träffar, inklusive våra egna medlemsmöten, verkar locka.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2018)

EMC Europe . genomfördes i år i Amsterdam. En handfull svenska presentationer fanns med men liksom de senaste åren så är det ingen stor tyngd från oss. Vi får alla hjälpas åt att satsa på en kraftsamling till 2022 då konferensen återkommer till Sverige.

Läs mer