IEEE EMC rullar vidare in i 2023!

Vårt senaste årsmöte . var digitalt via Teams vilket nu, när vi vant oss, känns som en bra och demokratisk form med tanke på att vi är utspridda över landet och alla har inte möjlighet att resa varje gång. Dessutom kan man mestadels planera in ett par timmar möte på eftermiddagen. Vid det här tillfället hade vi en interaktiv presentation om vad man ska tänka på när man bygger ett EMC-labb. Min och Kent Edholms förhoppning är att vi gav åhörarna några intressanta tips och att våra erfarenheter som vi delade med oss av kan vara till nytta.

Mötet valde en ny styrelse, som för detta år består av:

  • Ordförande Lennart Hasselgren, Volvo Cars
  • Vice ordförande Kia Wiklundh, FOI
  • Sekreterare Johan Gran, Lunds Universitet

Med denna nya konstellation känner vi att vi har fått en väldigt bra mixa av industri, universitet och institut! Detta tänker vi spinna vidare på och sikta på att göra IEEE EMC till en spännande och attraktiv mötesplats för dessa tre verksamheter.

 

Det innebär att vi kommer att fortsätta vår strävan att identifiera högskoleverksamheter för att få en bra bild av EMC-Sverige. Med mer information om utbildningar, doktorandarbeten och exjobb hoppas vi på ännu mer interaktion med universitet och högskolor, som kanske kan resultera i förbättrade förutsättningar för att anställa EMC-kunniga personer!

Kommande aktiviteter

Nästa gång kommer vi återigen att träffas i verkligheten i början på sommaren – om allt går i lås (planering pågår i skrivande stund). Vid detta möte kommer vi att göra en rejäl djupdykning inom EMC, vilket blir spännande! Mer om detta skriver jag inte just nu, men ni har fått en ledtråd om vad vi tänker oss… Om ni är intresserade av exakt var, när och hur – lista er på utskicksmailet!

 

Dvs: ni som läser detta, men inte är med på våra utskick – maila till mig så lägger jag till er med en gång! Deltagande på möten är öppet för alla som är intresserade av EMC – man behöver alltså inte vara medlem i IEEE (även om vi självklart hälsar alla intresserade välkomna att även gå med i IEEE).

 

Vårhälsningar från,
 
Lennart Hasselgren
Ordförande IEEE EMC SOCIETY, SWEDEN CHAPTER
lennart.hasselgren@volvocars.com
Se även: http://www.ieee.se