En djupdykning inom EMC på Saab Kockums

Välbesökt medlemsmöte i Karlskrona . Vi hade ett väldigt trevligt medlemsmöte 1 juni på Saab Kockums i Karlskrona. Här kommer en sammanfattning om detta.

Medlemsmötet samlade hela 42 personer från både företag, myndigheter och högskola . Mötet inleddes under strikt säkerhet vid entrén till Saab Kockums där skyddsvakter kontrollerade vår identitet innan vi släpptes in genom grindarna till en pittoresk morgonfika i solskenet bland varvets lastpallar (detta kan bara upplevas på plats, då det råder strikt fotoförbud inom varvsområdet).

 

Efter promenad till gamla turbinverkstaden, numera möteslokal, inledde ordförande Lennart Hasselgren mötet med en redogörelse för planeringen framöver.

 

Efter dessa inledande ord tog Victor Lundqvist, kvalitetschef för Business Unit Submarines, över och gav en presentation över Kockums verksamhet med sina ca 2000 anställda inom produktion och utveckling av såväl stora som små ytstridsfartyg, samt ubåtar. Han underströk att EMC-kunskapen behövs, ca 100 km kablar i en ubåt är talande nog för behovet. Han noterade även att det sällan är som så många människor med ett specifikt kompetensområde är samlade på samma plats som denna dag.

 

Nästa presentatör var Sabine Alexandersson från FMV som talade under titeln ”Att koka ner en militär systemmålsättning och CONOPS till ett örlogsfartyg som avskräcker och håller gränsen”. Utgångspunkten var, att när Försvarsmakten identifierar ett behov av ett nytt fartyg formuleras detta behov i en CONOPS – concept of operations – dvs. ett dokument på 3-4 sidor som beskriver vad fartyget ska klara av, t.ex. lång tid till sjöss, seglatser i arktiska vatten och kanske t.o.m. tropiska vatten, vilka stridsförmågor det ska ha m.m. När detta dokument landar hos FMV analyserar FMV detta utifrån ett EMC-perspektiv och identifierar om t.ex. ett kylbehov för tropiska vatten kan öka störnings-problem från fläktsystem. När förmågorna är identifierade utifrån behoven i CONOPS:en skrivs en mer detaljerad systembeskrivning på ca 100 sidor där drivsystem, sensortyper och vapensystem specificeras.

 

Efter lunchen tog mötesvärden Andreas Cremon från Saab Kockums över och höll presentationen ”EMC ombord på ytfartyg”. Problemställningen, EMC-mässigt, är att ett normalt större ytfartyg ska ha ett antal HF-antenner, någon MF/HF-antenn, många VHF/UHF antenner, satcom-domer (med paraboler som riktas med PWM-styrda motorer), X-bandradarantenner och möjligen även S-bandradarantenner. Allt detta ska helst placeras på samma mast, där även åskledaren ska sitta. Till det kommer en spaningsradar per pjäs (kanon), siktesradar med stora skyddsavstånd för personsäkerhet och kanske en electronic warfare-jammer med vad som uppgavs vara med ”tillräcklig effekt”. Lite trångt alltså, och många önskemål. Parallellt med dessa källor ska eventuellt även signalspaningsutrustning finnas ombord – och fungera.

 

De EMC-mässiga utmaningarna är uppenbara. Systematiken är att arbeta med zonindelning där zongenomgångar såsom kablar, rör eller rörliga axlar ansluts. Dörrar förses med packningar/lister och fönster och öppningar (som luftintag och avgasrör) förses med metallfilm eller galler. Samtidigt får inte optiken hos fönsterna försämras för att leva upp till klassningssällskapets sjösäkerhetskrav. Med dessa föredrag övergick mötet till en mer mobil aktivitet då vår nestor från Kockums Jan-Olof Brink bjöd på en guidad vandring från möteslokalen genom varvsområdets 200-åriga torrdockor. Vandringen fortsatte ut från varvsområdet med initierade redogörelser kring de historiska byggnaderna och platser som passerades på vägen till Marinmuseum där vandringen avslutades.

 

På Marinmuseum tog medlemmar från Ubåtsklubben Hajen över för en guidning av ubåten Neptun. Sabine Alexandersson hade rekognoscerat på plats ett par veckor i förväg och under sin presentation pekat på EMC-intressanta installationer så att alla deltagare skulle veta vad de borde titta efter. Efter en inledande genomgång vid läktaren framför Neptuns för (se gruppfoto nedan), med egenupplevda erfarenheter som besättningsmän på Neptun, blev det guidning ombord i smågrupper.

Deltagare på mötet samlade på en åhörarläktare i Marinmuseum och tittandes på fören på ubåten Neptun. Foto: Sabine Alexandersson

Allt som allt en lärorik dag med människor på samma våglängd som knöt nya kontakter sinsemellan. Ett stort tack till Saab Kockums och alla som bidrog till denna innehållsrika dag!

Kommande aktiviteter

Nästa gång kommer vi återigen att träffas i verkligheten, i början på hösten är det tänkt (planering pågår i skrivande stund). Den här gången träffas vi på Lunds universitet. Det innebär att vi blandar våra företagsbesök med ett inhopp i den akademiska miljön, vilket känns uppiggande! Om ni är intresserade av exakt var, när och hur – lista er på utskicksmailet!

 

Dvs: ni som läser detta, men inte är med på våra utskick – maila till mig så lägger jag till er med en gång! Deltagande på möten är öppet för alla som är intresserade av EMC – man behöver alltså inte vara medlem i IEEE (även om vi självklart hälsar alla intresserade välkomna att även gå med i IEEE).

 

Sommarhälsningar från,
 
Lennart Hasselgren
Ordförande IEEE EMC SOCIETY, SWEDEN CHAPTER
lennart.hasselgren@volvocars.com
Se även: http://www.ieee.se