Svenska IEEE EMC: Slut upp i IEEE för mer EMC-aktiviteter i Sverige!

Hej alla EMC-intresserade! . Aktiviteterna ökar successivt i vår öppna IEEE-EMC-grupp. Våra möten är öppna för alla, det gäller bara att veta om dem! Den 21 oktober hade vi vårt första fysiska möte på länge. Mötet hölls i Göteborg med huvudtemat EMC Europe i Göteborg 2022 och konferensorganisationen EMC Europe 2022 var värd för mötet.

Vi fick en presentation av konferensens upplägg och innehåll, och poängterade frågan: Vad kan vi göra för att lyfta fram alla EMC-aktiviteter som pågår i Sverige? En allmän uppmaning att skicka in bidrag – och även förslag till workshops!

Vi tog sedan upp fyra olika ämnen:

 • Diskussion: EMC-kunskap i Sverige – hur säkerställer vi kompetens i landet? Utbildningar, forskning, företagsverksamhet. Lennart Hasselgren EMC Services
 • Magnetsfältsberäkningar HV-system i fordon, Jan Carlsson, Provinn
 • Överhörningsmodell framtagen med hjälp av systemidentifiering, Carl Holmberg, Volvo Cars/Chalmers
 • Diskussion: Hur ska man skapa EMC-krav för ny teknik? Vad ska man utgå ifrån? Vem bestämmer? Exempel av Lennart Hasselgren EMC Services

Nästa aktivitet är ett digitalt årsmöte den 25 november via Teams. Här kombinerar vi årsmötet med ett antal tekniska presentationer om solcellsanläggningar och EMC. Det blir en uppföljning på förra årets presentationer inom ämnet. Vad har hänt sedan sist? Och vad händer sedan?

 

Som en avslutning vill jag även lyfta upp och inspirera till förbättrade kontakter mellan industri och högskola inom EMC-området! IEEE kan fungera som en utmärkt språngbräda mellan dessa verksamheter! Tipsa mig om vilka högskolekurser som finns och vilka doktorander som är aktiva inom området just nu!

 

I dagsläget är det en övervikt av erfarna industripersoner inom IEEE EMC-gruppen. En utökad högskolenärvaro ger flera stora fördelar:

 

Doktoranderna får:

 • Ett perfekt tillfälle att träna på att presentera sitt material inför välvilliga och nyfikna EMC-experter (innan de kastas ut till ”vargarna” på internationella konferenser 😉)
 • Veta vilka företag som man kan arbeta hos i framtiden

 

Högskolan får:

 • Bra reklam genom att visa upp sina doktorander
 • Direkt feedback från industri-experter om vad som behövs i utbildningen och varför
 • Kontakter för möjliga gästföreläsningar
 • Industrin får
 • Reda på vad som görs på högskolorna på ett tidigt stadium
 • Möjlighet att påverka högskolorna så att de utbildade ingenjörerna har lämplig utbildning

 

Ni som läser detta, men inte är med på våra utskick: maila till mig så lägger jag till er med en gång! Utskicken är gratis.

 

Senhösthälsningar från
Lennart Hasselgren
Ordförande IEEE EMC SOCIETY, SWEDEN CHAPTER
lennart.hasselgren@emcservices.se
Se även: http://www.ieee.se