EMC-gruppen siktar på att bli mer fysiska

Hej alla EMC-intresserade! .  Nu är våren snart här och vi drar nu upp riktlinjerna för årets verksamhet. Vi hade ett digitalt årsmöte i november förra året, där vi fick höra mycket nytt intressant om solceller och EMC – det var en uppföljare på temat sedan ett tidigare möte. Den här gången innehöll temat tre delar.

Urban Lundgren på RISE beskrev hur nya mätningar genomförts inom deras projekt solEMC . Både ny mätteknik och simuleringar ingår i projektet. Han berättade även att RISE deltar i en ny projektansökan för att påverka standardiseringen inom området.

 

Sara Linder på FOI redovisade ett axplock av deras mätningar av radiostörningar från solcellsanläggningar. Kontentan var att de kunde identifiera tydliga störningsnivåer i frekvensområden upptill 450 MHz, vilket innebär att flera civila och militära radiosystem kan påverkas negativt, t ex Rakel-systemet.

 

Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket berättade om vad man gör på myndighetssidan i form av marknadskontroll. Ett flertal kontrollärenden har genomförts varav flera ledde till säljförbud. Det finns alltså alla skäl till att vara vaksam när man bygger solcellsanläggningar.

 

Som vi kom fram till under årsmötet, så siktar vi på fysiska möten under år 2022. Därför planerar vi nu för ett vårmöte. Vi ligger just nu i planeringsfasen för detta möte, men preliminärt kommer detta att gå av stapeln på den södra delen av västkusten. Om ni är intresserade av var, när och hur – lista er på utskicksmailet (se längst ner i den här texten)!

 

Här kommer vi att ha en nyhetsflash om vad som händer, tekniska presentationer – samt naturligtvis det efterlängtade minglet med kollegor. De tekniska delarna är under utformning, men kan bland annat komma att handla om lågfrekvenssignalering.

 

Ni som läser detta, men inte är med på våra utskick: maila till mig så lägger jag till er med en gång! Utskicken är gratis.

 

Vårhälsningar från

Lennart Hasselgren

Ordförande IEEE EMC SOCIETY, SWEDEN CHAPTER

lennart.hasselgren@emcservices.se

 

Se även: http://www.ieee.se