Selecting modular EMI filters for AC-DC converters

Modular EMC filters . are often added at the AC inlet to end equipment. There is a wide range of current and attenuation ratings along with versions with or without fuses and switches. Low leakage parts are also available for medical applications. This article describes the function of the filter and how to match it to the intended application for best effect.

Läs mer

Virtuellt möte när EMC Europe 2020 gick i Rom

Många med mig . hade sett fram emot årets viktigaste konferens inom vår EMC-sfär, EMC Europe. Den är ett viktigt tillfälle att uppdatera sig på den senaste forskningen inom EMC och signalintegritet. Ett tillfälle att knyta nya kontakter, men även att träffa de vänner man fått genom åren i branschen.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 9

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars… Den här artikeln handlar om en felsökning i en installation i en snabbgående katamaran. Ett lärorikt projekt från min tid som EMC ingenjör.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2020)

Årsmöte . med tema solceller och EMC. Fredagen 13 november, höll vi vårt årsmöte på distans via Temas-länk. Många har nu tränat ganska mycket på att delta på distansmöten, så denna gång förlöpte möte – datumet till trots – utan fadäser och störningar!

Läs mer

New technologies and EMI surprises

This article addresses . the situation when you believe that all EMC aspects are under control since you have applied regular EMC standards the way you normally do – and then you get surprised by finding that you have electromagnetic interference (EMI) in the field operation, causing troubles for your customers. And even worse: your customers get the surprise first before you know anything, leaving you in the hot spot of explaining why this is happening.

Läs mer

Rapportera misstänk incident och störning

MSB har tagit fram . ett informationsblad innehållandes kontaktinformation till för civilsamhället relevanta kontaktpunkter vid misstänkt elektromagnetisk incident och / eller störning. Rapportering är viktigt för att myndigheter ska kunna upprätta en lägesbild kring såväl IT-incidenter, som störningar orsakade av elektromagnetiska fenomen.

Läs mer

EMC och Internet of Senses

Utvecklingen mot att fler . och fler produkter förses med möjlighet till internetanslutning har sedan länge gått under namnet Internet of Things (IoT). Då mobilindustrin sett att tillväxten inom traditionell mobiltelefoni har en naturlig övre begränsning kopplad till antalet invånare på jorden, så ses den stora framtida tillväxten istället genom att koppla upp andra typer av elektroniska utrustningar mot nätet.

Läs mer

Antagonistic electromagnetic threats to civil defence systems

Offprint from strategic outlook 8 . . Many of today’s vital societal functions rely on electronic control systems and wireless communication systems, such as GPS, mobile phones, and Wi-Fi. Cyberattacks with malicious code have become frequent, but since wireless communication systems and unprotected electronics can also be sensitive to electromagnetic (EM) threats, such as jammers and microwave weapons, intentional EM interference constitutes a tangible threat to civil defence capabilities and their potential to support military defence. It is therefore important that EM threats are considered in the risk and vulnerability analyses that authorities, municipalities, county councils, regions, and private enterprises with operations within civil defence are obliged to perform on their undertakings, especially concerning operative capability during a heightened state of alert.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 8

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars… Den här artikeln handlar om ännu ett lärorikt projekt från min tid som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för automatisering.

Läs mer