Information från svenska IEEE EMC (nov 2020)

Årsmöte . med tema solceller och EMC. Fredagen 13 november, höll vi vårt årsmöte på distans via Temas-länk. Många har nu tränat ganska mycket på att delta på distansmöten, så denna gång förlöpte möte – datumet till trots – utan fadäser och störningar!

Vi har nu en ny styrelse inför nästa år, vilka är

 • Ordförande: Lennart Hasselgren, EMC Services
 • Vice ordförande: Kia Wiklundh, FOI
 • Sekreterare: Bengt Kangashaka Vallhagen

Förutom de ordinarie punkterna, hade vi förstås en del tekniska inslag.

 

Jan Carlsson beskrev sina intryck av årets stora EMC-konferens EMC Europe, som hade sin hemmabas i Rom men hölls i sin helhet på distans via uppkopplad länk.

Även nästa år kommer konferensen (i Glasgow) att gå på distans, men sedan – år 2022 – är det återigen dags för EMC Europe 2022 i Göteborg! Vi uppmanar alla att börja redan nu med att samla sig för att skicka ett bidrag till denna konferens, så att vi sätter EMC-Sverige på världskartan ordentligt.

 

Sedan var det tema solceller och EMC med följande presentationer. Här kommer ett kort referat, och även lite funderingar i ämnet.

 

“EMC-mätmetoder för solcellsinstallationer”, Urban Lundgren, RISE

 

RISE har påbörjat ett 2-årsprojekt om hur man ska mäta och hantera radiofrekventa störningar från solcellsanläggningar. Detta är ett ökande problem då det

 • Saknas tydliga krav på vad hela anläggningen konkret ska uppfylla i sin helhet
 • Det saknas provmetoder som är stringenta
 • Det är glapp i de krav som ställs på omriktarna i sig
 • Det förekommer en del fusk från komponentleverantörerna

Forskningsprojektet har precis börjat, så den här presentationen blev också en dialog mellan Urban och den vänligt inställda EMC-expertisen som lyssnade! Bl a diskuterades idéer om hur man kan mäta utomhus och hantera andra störkällor. Det finns teknik som mäter i tidplanet och som genom simultan bakgrundsmätning kan cancellera bruset, hur pass bra återstår att se. Vi ser gärna att vi kan ha fler av den här typen av presentationer – speciellt doktorandarbeten. Vi får se hur det utvecklas under nästa år.

 

”Erfarenheter från marknadskontroll av solcellsinstallationer”, Henrik Olsson, Elsäkerhetsverket

 

Elsäkerhetsverket har genomfört en rad undersökningar i fält på solcellsanläggningar. Detta har utförts som en konsekvens av regelrätta klagomål, så problemen finns redan i verkligheten. Problem har uppstått för

 • Försvarets anläggningar
 • Civilt flyg
 • Radioamatörer – som fångar upp problem väldigt tidigt och är väldigt nyttiga i att konkretisera problemen med mätdata
 • Mobilradio

Det finns ett specifikt metodproblem i att det saknas konkreta emissionskrav på DC-sidan av frekvensomriktarna. Denna sida tar emot energin från solcellerna, vilka då blir en väldigt effektiv antenn som sitter på taket och får lång räckvidd – flera hundra meter har rapporterats. Därutöver installeras anläggningarna ofta med glest utlagda DC-kablar som gör antennen ännu bättre (eller värre om man så vill).

 

Hur ska problemet adresseras?

 

Krav på installationens utförande? Då måste det anges i anvisningarna för de ingående komponenterna (som kan komma från olika håll) och dessutom följas.

Nya krav på omriktarna? Det pågår diskussioner om att skapa en ny produktstandard som ska hantera detta problem.

 

Rent tekniskt är det egentligen inga svåra åtgärder som ska till: en traditionell filtrering av anslutningen mellan solcellerna och omriktare inklusive regulator. Detta filter kan vara en separat komponent men kräver då att den ingår i upphandlingen och dessutom installeras rätt. Så är det då bättre att ställa kravet på komponenterna? Och vilken nivå isåfall?

 

Det man också ska komma ihåg är att man som villaägare är EMC-ansvarig för sitt hus – inklusive solcellsanläggningen! EMC-krav enligt lagen gäller nämligen inte bara de produkter som säljs över disk, utan även på fast installation, såsom ett hus. Det är väldigt få personer som har en aning om den saken. En anledning till detta är att man löser detta anläggningsansvar genom att köpa godkända CE-märkta produkter. Om dessa är tillverkade utan fusk och dessutom uppfyller rimliga krav som stämmer överens med användarmiljön, så får man inte så mycket problem.

 

Men om detta nu inte fungerar när man ger sig in på ny teknik, så har man då uträttat något obehagligt i ett blått skåp (varför är det blått egentligen). Så vem ska då åtgärda problemet i huset? Jo, det är du som äger huset. Då får du också se till att det inte stör, och är man tillräckligt arg mot sin leverantör så får man kanske hjälp (som man har fått i flera av de här fallen).

 

Det är alldeles utmärkt att myndigheterna agerar på dessa problem, och att vi även ser svensk forskning i området. IEEE återkommer också i ärendet.

 

Vinterhälsningar från
Lennart Hasselgren
Ordförande IEEE EMC SOCIETY, SWEDEN CHAPTER
Se även: http://www.ieee.se