IEEE EMC planerar en omskakande upplevelse

Hej alla EMC-intresserade! . Vårt nätverk är aktivt i sedvanlig ordning, och här berättar vi lite om vad som hänt under vintern och vad vi planerar framöver.

.
Digitalt årsmöte 2023

Vi hade vårt årsmöte den 14 december, och då fick vi en ny styrelse som följer:

  • Lennart Hasselgren Volvo Cars, ordförande (omval)
  • Fredrik Harrysson RISE, vice ordförande (nyval)
  • Johan Gran Lunds Universitet, sekreterare (omval)

I samband med detta vill vi tacka avgående Kia Wiklundh så mycket för hennes mångåriga aktivitet i styrelsen!

Under mötet hade vi även en djupdykning om trådlös laddning av fordon och hur elektromagnetiska fältet ser ut i det lägre frekvensområdet under 30 MHz. Sara Linder från FOI redovisade resultat från deras mätningar på fordonsladdning och resonerade runtom dessa. Andra delar av materialet presenterades även under konferensen EMC Europe i Krakow 2023, om man vill hitta mer att läsa.

 

I samband med detta ämne gjorde Lennart Hasselgren även en överblick på de olika laddningsmetoder som finns numera, både stationära, mobila, galvaniskt kopplade och trådlösa. Det är många varianter att hålla reda på numera…

Medlemsmöte på RISE planeras

Vi laddar nu för att anordna nästa fysiska möte inom föreningen, och det kommer att bli på RISE i Borås i början på juni. Eftersom här finns mycket testutrustning att titta på, blir det testmetodik som tema, och specifikt modväxlande kammare. Kärt barn har många namn, så ibland kallas den MVK på svenska, Mode stirred chamber (MSC), Reverberation chamber (RC), Vibrating reverberation chamber (VIRC, som är en speciell metod) eller bara Reverb.

Tipsa om aktiviteter till oss

Vi i den svenska styrelsen har valt att som komplement (till de utskick som IEEE-medlemmar får själva) distribuera information om lokala svenska icke-kommersiella seminarier och möten som kan vara av intresse. Så ni på universitet, högskolor och institut som har sådana – hör av er om ni vill ha lite mer spridning av dessa, så kan vi se vad vi kan göra.

Om ni är intresserade av att vara med i informationsflödet – lista er på utskicksmailet!

Dvs: ni som läser detta, men inte är med på våra utskick – maila till mig så lägger jag till er med en gång! Deltagande på möten är öppet för alla som är intresserade av EMC – man behöver alltså inte vara medlem i IEEE (även om vi självklart hälsar alla intresserade välkomna att även gå med i IEEE).

.

Vårhälsningar från
Lennart Hasselgren
Ordförande IEEE EMC SOCIETY, SWEDEN CHAPTER
lennart.hasselgren@volvocars.com
Se även: http://www.ieee.se