"Getting EMC compliance right at the earliest stage is vital to avoid costly failures at final product testing. "

Selecting modular EMI filters for AC-DC converters

Modular EMC filters . are often added at the AC inlet to end equipment. There is a wide range of current and attenuation ratings along with versions with or without fuses and switches. Low leakage parts are also available for medical applications. This article describes the function of the filter and how to match it to the intended application for best effect.

Läs mer

Senaste nytt

Virtuellt möte när EMC Europe 2020 gick i Rom

Många med mig . hade sett fram emot årets viktigaste konferens inom vår EMC-sfär, EMC Europe. Den är ett viktigt tillfälle att uppdatera sig på den senaste forskningen inom EMC och signalintegritet. Ett tillfälle att knyta nya kontakter, men även att träffa de vänner man fått genom åren i branschen.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 9

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars… Den här artikeln handlar om en felsökning i en installation i en snabbgående katamaran. Ett lärorikt projekt från min tid som EMC ingenjör.

Läs mer

Nya standarder Q4-20

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under september och oktober 2020.

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (nov 2020)

Årsmöte . med tema solceller och EMC. Fredagen 13 november, höll vi vårt årsmöte på distans via Temas-länk. Många har nu tränat ganska mycket på att delta på distansmöten, så denna gång förlöpte möte – datumet till trots – utan fadäser och störningar!

Läs mer

New technologies and EMI surprises

This article addresses . the situation when you believe that all EMC aspects are under control since you have applied regular EMC standards the way you normally do – and then you get surprised by finding that you have electromagnetic interference (EMI) in the field operation, causing troubles for your customers. And even worse: your customers get the surprise first before you know anything, leaving you in the hot spot of explaining why this is happening.

Läs mer

Optimerade aluminiumkomponenter allt viktigare för kylning på systemnivå

Även om elektriska . och elektrotekniska komponenter ständigt blir mer energieffektiva, ökar efterfrågan på funktionalitet hos elektriska och elektrotekniska produkter än mera. Konsekvensen blir att termisk design på systemnivå är viktigare än någonsin. Elektrifiering av verktyg, maskiner och fordon som tidigare hade förbränningsmotorer, driver en utveckling mot hög funktionalitet i kombination med låg vikt och kostnad.

Läs mer

Rapportera misstänk incident och störning

MSB har tagit fram . ett informationsblad innehållandes kontaktinformation till för civilsamhället relevanta kontaktpunkter vid misstänkt elektromagnetisk incident och / eller störning. Rapportering är viktigt för att myndigheter ska kunna upprätta en lägesbild kring såväl IT-incidenter, som störningar orsakade av elektromagnetiska fenomen.

Läs mer

EMC och Internet of Senses

Utvecklingen mot att fler . och fler produkter förses med möjlighet till internetanslutning har sedan länge gått under namnet Internet of Things (IoT). Då mobilindustrin sett att tillväxten inom traditionell mobiltelefoni har en naturlig övre begränsning kopplad till antalet invånare på jorden, så ses den stora framtida tillväxten istället genom att koppla upp andra typer av elektroniska utrustningar mot nätet.

Läs mer