Den största drivkraften bakom tillväxten inom skärmningsmaterial bedöms vara orsakad av en fortsatt ökning av trådlösa produkter och konsumentelektronik i stort.

Förväntad framtida tillväxt inom EMC-området

EMC-området . fortsätter att växa i takt med att andra produktområden som innefattar olika typer av elektroniska system växer. Det görs regelbundet prognoser av olika teknikområdens förmodade förändringar när det gäller marknadsstorlekar. Sådana prognoser görs även för EMC-området och då typiskt för olika delområden som exempelvis provning, provutrustning eller skärmningsmaterial.

Läs mer

Senaste nytt

Stoppa störningar (Kapitel E, Avsnitt D)

Sammanfogning . Detta är den femte kursdelen, fjärde avsnittet, i vår EMC-kurs för elektronikhårdvarukonstruktörer, vilken behandlar sammanfogning av skärmdelar. På grund av omfånget delas skärmningskursen upp i fyra avsnitt: Apparatskärmning, Öppningar i skärm, Kabelskärmning och Sammanfogning (detta avsnitt). Som vi sagt tidigare: skärmning som sådan är ett sätt att apparatisera zoner, vilket vi behandlade i en tidigare (fjärde) kursdel: Zonindelning.

Läs mer

Nya material för skärmning inom EMC för rymdtillämpningar

Rymdområdet . har genomgått en snabb expansion de senaste åren och flera större projekt planeras det närmaste decenniet. Detta belystes i Electronic Environment nr 2, 2023. Nyligen publicerades en översiktsartikel [1] om utvecklingen av nya avancerade material som kan innebära förbättringar inom rymdområdet i stort och där även material för elektromagnetisk skärmning i rymdtillämpningar belyses. Det är rimligt att tro att denna utveckling av nya material även kommer att kunna nyttjas inom andra tillämpningsområden för EMC varför en kortfattad sammanfattning ges här.

Läs mer

Vad handlar värme och elektronikkylning om, och varför skall jag bry mig?

Elektronikkylning . – Thermal Management – är ett centralt och eskalerande problem för svensk elektronikindustri. Denna artikel går igenom grunderna för vad värme är, kopplingen mellan värme och elektronik, och några enkla grunder för hur vi som ingenjörer i industrin kan tänka på värme och räkna på termiska problem.

Läs mer

Nya standarder dec 2023 – feb 2024

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under december 2023 – februari 2024.

Läs mer

Expertisen inom elektronikkylning träffas på Cool Sweden Workshops 2024

Den 7 maj . samlas expertisen inom Thermal Management på Stockholmsmässan för en dag med workshops och föreläsningar inom det heta ämnet elektronikkylning.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset, betydande aktörer inom Thermal Management-området är med och bidrar med sin kunskap denna dag, säger Jussi Myllyluoma, grundare av Cool Sweden Initiative och som själv kommer att vara Keynote Speaker under evenemanget.

Läs mer

Hur öka medvetenheten om EMC?

Det så kallade EMC-direktivet . (EMCD) infördes inom EU 1989. EU-kommissionen har gjort en utvärdering [1] för att se i vilken grad målen med direktivet uppfyllts. Detta är den enda systematiska utvärderingen som gjorts under de drygt 30 år som gått sedan direktivet infördes och en summering av denna utvärdering finns i Electronic Environment nr 1, 2023. Utvärderingen visar att somliga av målen uppnåtts medan en del mål inte nåtts.

Läs mer

Some Trends from EMC Europe 2023

EMC Europe 2023, . International Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility was arranged 4 -8 September in Kraków, Poland. EMC Europe is the major European conference on Electromagnetic Compatibility and covers a wide area of topics within EMC. As usual, the conference had workshops, tutorials, poster sessions, oral sessions and a large exhibition from different companies. Scientific and engineering papers were presented in a variety of themes within EMC. 

Läs mer

Nya standarder juni – sept 2023

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under juni – september 2023.

Läs mer