Svenska IEEE EMC: Lyckat medlemsmöte på distans!

I slutet på april, . 27/4, höll vi ännu ett distansmöte via Teams-länk. Vi hade över 50 deltagare på mötet! Vi har nu blivit lite mer varma i kläderna, och hade denna gång ett blandat program för att belysa olika EMC-aktiviteter som pågår i Sverige.

Här kommer ett kort referat av vad som hände .

 


P-static (ESD-generering) på helt flygplan. Färska resultat från JAS Gripen
Bengt Kangashaka Vallhagen, Saab
Detta var en uppdatering av läget utav Bengt angående verifieringen av den nya versionen av flygplanet – avseende att statisk uppladdning inte ska skapa radiostörningar under drift. Vi fick se färska bilder från den slutliga mätningen på helt flygplan!

 


Vad är Grafén? Begrepp, teknik och vad som händer i Sverige
Johan Ek Weis, Chalmers Industriteknik
Johan (som även arbetar inom SiO Grafén-programmet) gav oss en spännande inblick i vad grafén är, hur man tillverkar det, och alla möjliga tillämpningsområden som finns.

 


Skärmning med grafén: nytt Vinnova-projekt, vad kommer vi göra?
Lennart Hasselgren, EMC Services
Inom just SiO Grafén programmet finns ett nystartat projekt om skärmningsegenskaper för grafén. Här ska man utvärdera olika typer av grafénbaserade material som ska kunna ersätta skärmande höljen i faktiska produkter. Det finns olika metoder för att mäta skärmning på olika nivåer (testplatta, referenshölje och färdig produkt) som man ska titta på och sedan välja de som ska användas. Detta är ett grupprojekt med flera deltagare, där RISE IVF är samordnaren.

 


EMF-mätningar i industrin: hur ser det ut?
Hans Grönqvist, RISE IVF
Vi fick se en utmärkt översikt om vilka regler som gäller för arbetsplatser och hälsorisker avseende elektromagnetiska fält. Dessutom fick vi se ett antal praktiska exempel på miljöer med högre risker i industrin. I allmänhet kan man säga, att de företag som har höga risker oftast har väldigt bra koll på läget. När det gäller tolkning av riskerna för svetsningsutrustning så finns det vissa besvärligheter som man ska fördjupa sig i.

 

Vi vill specifikt vidarebefordra en varning för en förvillande hemsida som sprider skräckpropaganda: strålskyddsstiftelsen (ej att förväxla med Strålskyddsmyndigheten!) – lita inte på denna information. De blev för övrigt utnämnda till ”Årets förvillare” 2013.

 

Förhoppningsvis är vi alla inte lika smittsamma till hösten – då siktar vi på att ha ett efterlängtat fysiskt möte igen! Inget är helt spikat, men det kan bli en sydlig plats med strandnära läge (fast fortfarande i Sverige då). Ni som läser detta, men inte är med på våra utskick: maila till mig så lägger jag till er med en gång!

 

Lennart Hasselgren
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC