Varför vara med i IEEE?

Vid årsskiftet . tillträdde den nya styrelsen för Swedish Chapter of IEEE EMC, som består av mig (ordförande), Christer Karlssson (vice ordförande) och Bengt Kangashaka Vallhagen (sekreterare). Den svenska avdelningen av IEEE EMC är en gruppering som har hållit på ganska länge, sedan 1990. Vi är alltså inne på vårt 30:e verksamhetsår!

Läs mer

How will 6G affect EMC?

The development within . the next generation of mobile technologies is going on for 5G. At the same time, research has already started for the future 6G. This research is in its initial stages and no agreements about key technical parameters and standards have yet been done. However, some suggestions on general principals and goals have been published from different actors. It is therefore interesting to see how these visions will affect the area of Electromagnetic Compatibility (EMC) in a larger sense.

Läs mer

Från IoT till IoE – språngvis tillväxt inom EMC?

Utvecklingen inom . Internet of Things (IoT) förutspås fortsätta i riktning mot en allt ökande mängd produkter som kopplas upp mot internet. Utvecklingen inom 5G har setts som den nödvändiga möjliggöraren för att IoT i stor skala ska bli verklighet. Redan nu finns det dock de som anser att de mest offensiva visionerna som rör en massiv ökning inom IoT inte kommer att nås inom ramen för 5G-utvecklingen utan kommer att kräva ytterligare ett framtida tekniklyft.

Läs mer

Practical Consequences of Electromagnetic Interference in Wireless Applications

The use of wireless applications . is continuously increasing in the society. Together with the overall increased use of electronics in general, the total electromagnetic environment is increasing around wireless systems. The effect of interference does not always appear as interruption in communication, but can appear as more or less gradually performance degradation for the user. In this article, some of these interference consequences are discussed and examplified.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 5

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars…

Läs mer

EMC – en marknad i tillväxt

Den snabba utvecklingen . inom elektronikprodukter och digitalisering påverkar även EMC-marknaden som ser ut att växa under kommande år. Detta kan ses i marknadsprognoser över EMC-området för de närmaste åren. Starka drivkrafter bakom denna tillväxt är bland annat utvecklingen inom konsumentelektronik och olika typer av eldrivna fordon.

Läs mer

EMC in Product Development (Part 7)

This article . is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow.
Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece. This is the 7th part – The aftermath – in our process.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 4

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars…

Läs mer

HF 19 – Nordic Conference of HF Communications

A series of . Nordic conferences on HF communications was initiated in 1986 when HF 86 was held in Sweden. International interest in contributing with papers, exhibits and participants has grown, and the conference that initially was planned for a limited audience of Nordic countries has now an international acclaim.

Läs mer