Ögat på: EMC i praktiken, del 3

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna nya serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt; annars…

Läs mer

Measuring wireless performance of vehicles

Wireless connectivity . in cars is becoming more and more important. The functionality of the cars depends on a reliable wireless communication, e.g., for safety systems, infotainment, traffic warnings and updates of software and maps. To ensure that the desired and required wireless communication is achieved, extensive testing needs to be performed. Today a lot of the testing is done with drive-tests out in the field. However, this is both expensive and can only be done late in the development process, which makes it hard to modify the product.

Läs mer

Höga effekter och svaga signaler

Miljöer och tillämpningar . som bygger på användning av höga elektriska effekter samtidigt som man är beroende störningsfria svaga signaler torde vara bland de mest utmanande ur EMC-synpunkt. Samtidigt är sådana exempel relativt vanliga. Industrimiljöer där man använder höga effekter samtidigt som man är beroende av olika sensorer för styrning och övervakning är ett typiskt exempel. Här kan det vara fråga om olika processer där högspänningsteknik används för själva produktionsprocessen, som exempelvis smältning av metall i stålverk. Andra exempel är produktionsprocesser där man använder svetsning eller där processen kräver att högspänningsutrustning används i olika moment.

Läs mer

EMC in Product Development (Part 6)

This article . is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow.
Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece.
This is the 6th part – Final EMC testing – in our process.

Läs mer

Report from EMC Europe 2019

EMC Europe . International Symposium on Electromagnetic Compatibility was arranged the 2 – 6 September in Barcelona Spain. It was locally organized by Universitat Politècnica de Catalunya, Campus Nord. EMC Europe is the major European conference on Electromagnetic Compatibility and covers a wide area of topics within EMC. As usual, the conference had tutorials, workshops, poster sessions and oral sessions. High quality scientific and engineering papers were presented in a variety of themes within EMC. 

Läs mer

Information från svenska IEEE EMC (sept 2019)

För ett år sedan skrev jag här i spalten om Brexit och att det kommer att påverka produktgodkännanden och självklart även ur EMC-perspektiv. Då var planen att Brexit skulle genomföras under våren. Jag hade nu tänkt kommentera läget även den här gången men det är svårt eftersom läget hinner förändras snabbare än vad jag skriver. […]

Läs mer

EMC Challenges and Solar Panel Systems

The use of . solar panel systems is rapidly increasing and some of these systems are co-located in the vicinity of wireless systems. Measurements have shown that the radiated emission from solar panel electronics can reach considerable levels, in some cases even above CISPR 22 Class B. Here, examples of interference impact is discussed for two examples of wireless applications, air traffic control communications (ATCC) and High-Frequency (HF) communications. The overall conclusion is that co-location of solar panel systems with wireless communications, must be carefully analyzed not to create interference problems.

Läs mer

EMC in Product Development (Part 5)

given in Figure 1 . This article is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow.
Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece.
This is the 5th part – Detail EMC design – in our process picture.

Läs mer

Nya tekniker – nya störningskällor

När nya tekniker/produkter . börjar användas i större skala så innebär det ibland att man upptäcker att de samtidigt bidrar till en ökad mängd elektromagnetiska störningar. När så är fallet så brukar det efterhand innebära att olika åtgärder för att antingen begränsa störningsmängden i sig eller att anpassa användningen så att konsekvenserna av störningarna minimeras.

Läs mer

Senaste testutrustningen på Testers’ Day 2019

Testers’ Day . kommer tillbaka på AstaZero utanför Borås 11 september. Evenemanget vänder sig till praktiserande testingenjörer från fordonsindustrin och leverantörer av testutrustning.
– Det här är en unik möjlighet för alla besökare att träffa leverantörer som normalt är spridda över hela Europa och få chansen att bekanta sig med deras senaste utrustningar, säger Jenny Viklund, på AstaZero, som arrangerar Testers’ Day tillsammans med Provinn.

Läs mer