EMC-konferensen – en unik mötesplats

Pandemin har inneburit . en stor begränsning för utbyte och nätverkande på konferenser. Behovet av det fysiska mötet för att utveckla personliga kontakter och få nya idéer har blivit tydligt ju längre pandemin varat. Nu ser det dock ut som om möjligheten att återuppta de fysiska mötesplatserna har kommit tillbaka. Nästa upplaga av den internationella EMC-konferensen EMC Europe arrangeras i Göteborg 2022. Här ges EMC-Sverige en unik möjlighet till kunskapshöjning och nätverkande på svensk mark.

Senaste gången konferensen gick i Sverige var 2014 och då även i Göteborg . En konferens som EMC Europe innebär ett unikt tillfälle till en rad intressanta aktiviteter beroende på intresse och bakgrund. På de tekniska sessionerna kan man ta del av det senaste från EMC-området inom forskning och teknikutveckling. Vetenskapliga konferenser är generellt sett unika mötesplatser där man under några dagar koncentrerar en samling av internationella experter inom området.

 

Forskare från universitet och utvecklingsingenjörer från industrin berättar om sina senaste landvinningar och vilka utmaningar som är aktuella. Det är samtidigt ett bra tillfälle att synas och skaffa sig nya kontakter som forskare eller bolag genom att publicera ett konferensbidrag, bidra i en workshop eller leda en utbildningsdel. Dessutom får man tillfälle att träffa personer inom området och kan då få höra vad som inte sägs i konferensbidragen och då få en bild av andra pågående trender och utmaningar. I utställningsdelen kan man tala med representanter från olika industrileverantörer av exempelvis mätutrustning, olika EMC-komponenter eller experttjänster inom EMC.

 

Konferenser är i första hand en mötesplats till skillnad mot vetenskapliga tidskrifter som enbart syftar till att publicera nya forskningsresultat. Under pandemin har möjligheten till det unika personliga nätverkandet under konferenser begränsats eller helt uteblivit så det finns troligen ett uppdämt behov av fysiska möten med kollegor inom olika branscher. Oftast är det i de fysiska mötena med kollegor som nya idéer och uppslag föds.

 

Det genomförs i regel kvalificerade kurser och utbildningar vid den här typen av internationella konferenser så den som är intresserad av fortbildning eller grundläggande kurser inom EMC kan få det till en betydligt lägre kostnad än att gå en separat kurs. Utbildningar, kurser och workshops ingår i konferenser så den som planerar sitt deltagande väl kan få både utbildning, trendspaning, marknadsföring och personligt nätverkande på samma konferens. Då EMC-frågor återfinns inom de flesta teknikområden så är EMC-konferenser ett unikt tillfälle att samtidigt få en inblick i en rad vitt skilda teknikområden såsom fordonsindustrin, flyg- och rymd, luft- och sjöfart, telekommunikation, antennteknik, mätutrustning, industrisystem, el- och kraftindustrin med mera.

 

Just detta att EMC-frågor innefattar ett så brett spektrum av produkttillämpningar framhålls av somliga som skälet till att de valt att bli kvar och fortsätta arbeta inom området. Att arbeta med EMC-frågor innebär att man samtidigt får följa teknikutvecklingen i stort. EMC-konferensen är därför en unik mötesplats för trendspaning och inspiration.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör