Practical Consequences of Electromagnetic Interference in Wireless Applications

The use of wireless applications . is continuously increasing in the society. Together with the overall increased use of electronics in general, the total electromagnetic environment is increasing around wireless systems. The effect of interference does not always appear as interruption in communication, but can appear as more or less gradually performance degradation for the user. In this article, some of these interference consequences are discussed and examplified.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 5

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars…

Läs mer

EMC – en marknad i tillväxt

Den snabba utvecklingen . inom elektronikprodukter och digitalisering påverkar även EMC-marknaden som ser ut att växa under kommande år. Detta kan ses i marknadsprognoser över EMC-området för de närmaste åren. Starka drivkrafter bakom denna tillväxt är bland annat utvecklingen inom konsumentelektronik och olika typer av eldrivna fordon.

Läs mer

EMC in Product Development (Part 7)

This article . is a part of a series of texts that will deal with the EMC challenge in terms of project management and the practical EMC activities at different stages in the project flow.
Different companies all have their own way of describing their project flow, so to keep it simple we will use the labels as given in Figure 1. We can call it a generic project flow. The picture only describes the basic outline of the work packages. These articles will describe the actual practical work we want to do in the project to “make EMC work” in a time- and cost-efficient way. Each part of our series will fill in the details for each part piece by piece. This is the 7th part – The aftermath – in our process.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 4

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt, annars…

Läs mer

HF 19 – Nordic Conference of HF Communications

A series of . Nordic conferences on HF communications was initiated in 1986 when HF 86 was held in Sweden. International interest in contributing with papers, exhibits and participants has grown, and the conference that initially was planned for a limited audience of Nordic countries has now an international acclaim.

Läs mer

Ögat på: EMC i praktiken, del 3

Fall av bristande . EMC-egenskaper och möjliga åtgärder. I denna nya serie av artiklar tittar vi på lärorika fall från min erfarenhetsbank som elektronikkonstruktör av specialmaskiner för industriautomatisering. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå och på alla nivåer i en utrustning, på ett systematisk och planerat sätt; annars…

Läs mer

Measuring wireless performance of vehicles

Wireless connectivity . in cars is becoming more and more important. The functionality of the cars depends on a reliable wireless communication, e.g., for safety systems, infotainment, traffic warnings and updates of software and maps. To ensure that the desired and required wireless communication is achieved, extensive testing needs to be performed. Today a lot of the testing is done with drive-tests out in the field. However, this is both expensive and can only be done late in the development process, which makes it hard to modify the product.

Läs mer

Höga effekter och svaga signaler

Miljöer och tillämpningar . som bygger på användning av höga elektriska effekter samtidigt som man är beroende störningsfria svaga signaler torde vara bland de mest utmanande ur EMC-synpunkt. Samtidigt är sådana exempel relativt vanliga. Industrimiljöer där man använder höga effekter samtidigt som man är beroende av olika sensorer för styrning och övervakning är ett typiskt exempel. Här kan det vara fråga om olika processer där högspänningsteknik används för själva produktionsprocessen, som exempelvis smältning av metall i stålverk. Andra exempel är produktionsprocesser där man använder svetsning eller där processen kräver att högspänningsutrustning används i olika moment.

Läs mer