EMC: ”Disregarding EMC as part of a design process can lead to serious problems”

Den snabba teknikutvecklingen . inom många områden innebär nya EMC-utmaningar. Behovet att uppgradera sin befintliga kunskap och komplettera med ny har aldrig varit viktigare. Under EE 2018 i april återkommer vi därför med heldagarskursen inom EMC.
Precis som 2016 är Michel Mardiguian kursledare som under många år har utbildat elektronikingenjörer över hela världen. Michel har också, bland mycket annat, skrivit åtta handböcker om EMC. Så här säger Michel om utmaningarna för EMC idag och imorgon, samt behovet av kompetensutveckling.

Läs mer

Kurserna inom elektronikmiljö du inte får missa, 25-26 april

Missa inte årets stora utbildningshändelse inom elektronikmiljö! Idag öppnar Electronic Environment portarna till exklusiva heldagsutbildningar och workshops inom högaktuella teknikområden – parallellt med S.E.E. Boka in ditt deltagande på på plats till kurserna inom EMC, ESD och Internet of Things och ta del av fem mycket erfarna kursledares kompetens och erfarenheter. Det här är ett utbildningstillfälle du inte skall missa!

Läs mer

IoT: ”För att IoT ska nå sin fulla potential krävs att EMC-utmaningar hanteras”

Visionen mot Internet of Things (IoT) . i full skala innebär att elektroniska system, både trådlösa och icke trådlösa, kommer att bli samlokaliserade överallt i samhället. Utvecklingen kommer att påverka området elektronikproduktion och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på ett radikalt sätt och kan utgöra den största utmaningen för EMC-området sedan dess uppkomst för omkring 100 år sedan.
Under EE 2018 kan du därför gå en riktad kurs om IoT och dess EMC-utmaningar. Kursledarna, Kia Wiklundh och Sara Linder, har mycket stor kunskap och erfarenhet från området, och så här säger de om utmaningarna och behovet av ny kompetens.

Läs mer

ESD: ”Den generation som tar över behöver kunskap om ESD-risker”

Känsligheten för ESD-skador . har ökat då utvecklingen inom elektronik har inneburit att ledare blir allt tunnare och med mindre isolationsavstånd. Med det är inte bara elektronikindustrin som berörs av problemet, även andra områden som exempelvis fordonsindustrin och sjukvården berörs. I vissa fall kan ESD-skydd dessutom vara en kritisk säkerhetsrisk.
God kunskap är en förutsättning för ett bra ESD-skydd. Under EE 2018 genomför vi därför en heldagsutbildning inom ESD. Kursledarna Dag Stranneby och Anders Molander har mycket stor erfarenhet från området, och så här säger de om utmaningarna för ESD och behovet av kompetensutveckling.

Läs mer