Marknadskonkurrens driver EMC-området framåt

Ett stort antal trådlösa system integreras utan att något av dessa störs av fordonets övriga elektroniksystem. I en sådan bransch kan man inte slentrianmässigt hantera EMC-problem genom att enbart ge sig på symtomen efterhand som de upptäcks under produktutvecklingen.

I samband med . att jag träffade på en erfaren EMC-expert nyligen så kom vi att diskutera att vi båda observerat hur olika marknadsförutsättningar kan ha direkt påverkan på hur EMC-arbetet genomförs vid produktutveckling. Två ytterlighetssituationer i marknadsförutsättningar kom upp som exempel på detta.

Den ena situationen karakteriseras av att kostnaden för EMC-åtgärder inte är kritisk för den färdiga produktens marknadsförutsättningar. Exempel kan vara produkter som upphandlas inom området försvar och säkerhet där höga krav på funktionalitet och säkerhet gör att säkerhetsmarginaler i olika EMC-egenskaper är viktiga och som man då får betalt för. Detta kan även leda till att man inte lägger så stor kraft på att i grunden se till att EMC egenskaper optimeras i den grundläggande designen, utan man löser EMC-kraven genom att hantera symtomen. Detta kan innebära att man använder kabelskärmar, filter och packningar istället för att i sin grunddesign från kretskortsnivå och uppåt bemödar sig om att minimera risker för störningsproblem. Även kvarstående EMC-problem som upptäcks när produkten kommit i användning löses med symtomeliminerande åtgärder i efterhand. Litet slarvigt skulle man kunna säga att EMC-frågor i sådana fall tillåts lösas med plånboken, men det kan samtidigt ses som en metod som ligger inom ramen för produktens grundläggande marknadsförutsättningar.

 

Den andra ytterligheten karakteriseras av att produkten finns på en hårt konkurrensutsatt marknad där man har mycket höga krav på funktionalitet och säkerhet samtidigt som varje extra komponent såsom kondensator, EMC-filter eller kabelskärm måste kunna motiveras ur kostnadssynpunkt. Detta innebär samtidigt att det inte ur kostnadssynpunkt är möjligt att hantera osäkerheter i EMC-egenskaper genom att bygga in stora marginaler i sin design. Ett typiskt område är här fordonsindustrin. Fordonsindustrin är en marknad där konkurrensen är mycket hård samtidigt som goda EMC-egenskaper är av yttersta vikt för att kunna sälja sin produkt. Ett stort antal system ska integreras på en plattform med begränsad yta. Samtidigt ska ett stort antal trådlösa system integreras utan att något av dessa störs av fordonets övriga elektroniksystem. I en sådan bransch kan man inte slentrianmässigt hantera EMC-problem genom att enbart ge sig på symtomen efterhand som de upptäcks under produktutvecklingen. Här måste man istället börja redan i arkitekturen och designen av de elektroniska systemen för att integrationen i ett fordon ska kunna genomföras utan kvarstående EMC-problem. Hur man väljer att lägga jordplanen i kretskort och vilken förläggning av kablage som väljs kan ha avgörande betydelse för om man behöver använda skärmad kabel och särskilda EMC-filter i slutändan. Just fordonsindustrin har kommit att bli ledande inom ett antal EMC-frågor de senaste decennierna. Detta torde vara en direkt effekt av den marknadssituation man befinner sig i. I motsats till den andra ytterligheten ovan så är metoden att lösa EMC-problem med plånboken inte en option i denna bransch.

 

Marknadsförutsättningarna har således direkt påverkan för hur EMC-området utvecklas framåt och är avgörande om drivkraften blir att i så stor utsträckning som möjligt att söka innovativa tekniker för att i grunden bygga bort orsaker till EMC-problem.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment