Nya standarder dec 2023 – feb 2024

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under december 2023 – februari 2024.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.
.
SS-EN IEC/IEEE 63195-1, utg 1:2023
IEC/IEEE 63195-1:2022 • EN IEC/IEEE 63195-1:2023
Bestämning av effekttäthet avseende exponering för radiofrekventa fält från trådlösa enheter i närheten av huvud och kropp (frekvensområde 6 GHz till 300 GHz) – Del 1: Mätmetod
Assessment of power density of human exposure to radio frequency fields from wireless devices in close proximity to the head and body (frequency range of 6 GHz to 300 GHz) – Part 1: Measurement procedure
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum 2024-12-13


SS-EN IEC/IEEE 63195-2, utg 1:2023
IEC/IEEE 63195-2:2022 • EN IEC/IEEE 63195-2:2023
Bestämning av effekttäthet avseende exponering för radiofrekventa fält från trådlösa enheter i närheten av huvud och kropp (frekvensområde 6 GHz till 300 GHz) – Del 2: Beräkningsmetod
Assessment of power density of human exposure to radio frequency fields from wireless devices in close proximity to the head and body (frequency range of 6 GHz to 300 GHz) – Part 2: Computational procedure
SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder
Fastställelsedatum 2024-12-13


SS-EN IEC 55016-1-4, utg 4:2019/A2:2024
CISPR 16-1-4:2019/AMD2:2023 • EN IEC 55016-1-4:2019/A2:2023
EMC – Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet – Del 1-4: Utstrålade störningar
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements
SEK TK EMC
Fastställelsedatum 2024-01-24
Används tillsammans med: SS-EN IEC 55016-1-4, utg 4:2019
Stort tillägg med exempelvis bilagor om osäkerhetsmätning, NSIL (normalized site insertion loss) och designrekommendationer för provningsmiljöer.


SS-EN IEC 61967-8, utg 2:2024
Halvledarkomponenter – Integrerade kretsar – Mätning av elektromagnetisk emission – Del 8: Mätning av utstrålade störningar – Användning av IC stripline
Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions – Part 8: Measurement of radiated emissions – IC stripline method
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum 2024-02-21
Ett antal ändringar, dels relaterat till den fortskridande utvecklingen av IC stripline-metoden.