Expertisen inom elektronikkylning träffas på Cool Sweden Workshops 2024

Elektronikkylning har under de senaste årtiondena snabbt vuxit till ett av de tydligast gränssättande parametrarna i konstruktionen av elektroniska apparater.

Den 7 maj . samlas expertisen inom Thermal Management på Stockholmsmässan för en dag med workshops och föreläsningar inom det heta ämnet elektronikkylning.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset, betydande aktörer inom Thermal Management-området är med och bidrar med sin kunskap denna dag, säger Jussi Myllyluoma, grundare av Cool Sweden Initiative och som själv kommer att vara Keynote Speaker under evenemanget.

Elektronikkylning har under de senaste årtiondena snabbt vuxit till ett av de tydligast gränssättande parametrarna i konstruktionen av elektroniska apparater.

 

– Elektronikindustrin är strategiskt viktig för Sverige. Och så som industrin utvecklas driver den mot allt effektivare och kompaktare system, vilket i sin tur kommer i och med ökad effekttäthet att öka kraven på elektronikkylning. Att lösa kylning är därför en fråga om industrins framtida konkurrenskraft, säger Jussi Myllyluoma.

 

Jussi Myllyluoma, grundare av CSI och Kenote speaker på Cool Sweden Workshops.

Jussi Myllyluoma är grundare av Cool Sweden Initiative (CSI) som vill höja medvetenheten om kylteknikens vitala roll för svensk elektronikindustri, även bland dem som inte själva direkt arbetar med problematiken. För att möjliggöra samordning och utbyte av erfarenheter inom Thermal Management och elektronikkylning vill Jussi Myllyluoma skapa ett tvärindustriellt nätverk i svensk industri och akademi. Därför arrangeras mötesplatsen Cool Sweden Workshops 2024 den 7 maj på Stockholmsmässan.

 

– Cool Sweden Workshops 2024 är en konferens i det lilla formatet och mixen av Keynotes och workshops ger dagen ett dynamiskt innehåll och massor av möjligheter för deltagarna att ställa just sina frågor om Thermal Management och kylning av elektronik. Man träffar helt enkelt rätt människor i rätt sammanhang, säger Jussi Myllyluoma.

 

Registreringen till konferensen är öppen och Early Bird gäller fram till den 31 mars. Jussi uppmanar alla Thermal Management-intresserade att anmäla sig.

 

– Som ingenjörer som konstruerar elektronik måste vi vara medvetna om hur, var och varför värmen blir till, så att vi kan förekomma den och göra något åt den redan i designprocessen. Vi måste träffas och utbyta kompetens och erfarenheter, så att svensk elektronikindustri har en Thermal Management-teknologi i absolut framkant.

 

Fakta:

Konferens: Cool Sweden Workshops 2024

Datum & Tid: 7 maj, 09.00 – 17.00

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Ämne: Thermal Management

Webbsida: coolsweden.se