För talare

Författare inbjuds . härmed att skicka in bidrag inom konferensens elektronikområden (se Call for Papers).

Vi önskar en rubrik med en kort beskrivning av föredraget till oss (abstract) senast den 31 augusti. Slutligt manus vill vi sedan ha före den 31 december 2015.

Alla inskickade abstracts kommer för antagning att utvärderas av programkommittén och bedömas utifrån relevans, nyhetsvärde, objektivitet och kvalitet.

 

De muntliga presentationerna planeras till 30 minuter, inklusive inställelsetid och tid för frågor. Posterpresentationerna presenteras löpande under konferensens två sista dagar.

Vidare instruktioner meddelas i samband med antagningsbesked under oktober 2015. Föredragen skall hållas på svenska eller engelska.

 

Varje föreläsning kommer tillhöra ett block och varje block har en ordförande. Föreläsare kommer i god tid att få information, och kontaktuppgifter, om vem som är blockordförande för aktuell föreläsning. Tills dess att konferensen går av stapeln besvarar projektteamet frågor om upplägg, innehåll eller liknande.

Frågor & Funderingar:

Just Event Sverige AB
031-708 66 90
info@justevent.se