Heldagarskurs ESD – 26 april

Utbildning och workshops inom ESD

Utvecklingen inom elektronik har inneburit att ledare blir allt tunnare och med mindre isolationsavstånd. Därför har också känsligheten för ESD-skador ökat. Men det är inte bara elektronikindustrin som berörs av problemet, även andra områden såsom fordonsindustrin, sjukvården, och it-branschen är några exempel. ESD kan också medföra stora risker i explosiva miljöer, problem med damm, med mera.

 

Missa inte tillfället till en heldagskurs med workshops med två mycket erfarna utbildare och föreläsare! Dag Stranneby och Anders Molander har både var för sig och gemensamt, en stor erfarenhet från ESD-kurser och workshops.

 

ESD-kursen vänder sig till dem som dels behöver en grundläggande kunskap om elektrostatik, dels vill få tips om mät-och skyddsmetoder för ESD i praktiken.

Kursinnehåll:

Under kursdagen varvas teoripass, med praktiska workshops.

  • Hotbilder och fallstudier
  • Grundläggande elektrostatik. Innefattande uppladdningsmekanismer
  • Kapacitans
  • Avledningsresistans
  • Avklingningstid
  • Simuleringsmodeller.

God kunskap är en förutsättning för ett bra ESD-skydd och ger samtidigt en förståelse för hur elektrostatiken förhåller sig till den känsliga elektroniken. I vissa fall kan ESD-skydd dessutom vara en kritisk säkerhetsrisk!

 

Kursledarna

Dag Stranneby är professor vid Örebro universitet och enhetschef på institutionen för naturvetenskap och teknik. Han undervisar även på Alfred Nobel Science Park.

Dag Stranneby är utbildad på bland annat KTH och Chalmers och har genom åren arbetat med forskning och utbildning både inom den akademiska världen och näringslivet, och stått bakom en mängd publikationer inom ämnet. 2006 erhöll han Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för framstående insatser inom teknisk utbildning.

 

Anders Molander är elektroingenjör och har jobbat inom försvarsindustrin med felanalys och felutredningar på i huvudsak elektronik, optronik och elektromekanik. Han har sedan början av 80-talet specialiserat sig inom området elektrostatik och har varit ordförande i Nordiska ESD-rådet, standardiseringsgruppen SEK tk101 samt varit internationell expert inom IEC tc101. På senare tid arbetar han även med de risker för brand och explosion som statisk elektricitet kan orsaka inom bl.a den kemiska industrin.

Registrera dig on-line.

1 dag: 3 950 kr, 2 dagar: 5 750 kr

(I kursavgiften ingår fika, lunch samt kursdokumentation)