Halvdagskurs IoT – 26 april

Internet of Things – en EMC utmaning

Visionen mot Internet of Things (IoT) i full skala innebär att elektroniska system, både trådlösa och icke trådlösa, kommer att bli samlokaliserade överallt i samhället. Utvecklingen kommer att påverka området elektronikproduktion och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på ett radikalt sätt och kan utgöra den största utmaningen för EMC-området sedan dess start för omkring 100 år sedan.

 

Vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, kommer i större utsträckning förses med sensorer, datorer och internetuppkoppling och prata med varandra. EMC är en av de stora utmaningarna och vilka krav ställer detta på dig som arbetar med elektronik och EMC?

Kursinnehåll:

I denna halvdagskurs lyfts och diskuteras följande delar:

  • Utvecklingen av IoT och prognosen av mängden utrustningar i ett antal olika scenarier
  • Vanliga IoT-tekniker/standarder
  • EMC-utmaningar till följd av IoT-utvecklingen med ett massivt införande av trådlösa enheter
  • Utrustningstätheter som förutses kommer troligen att påverka den allmänna elektromagnetiska störningsnivån och kan orsaka allvarliga störningsproblem. Hur skall det hanteras?

Ta chansen att förbereda dig och ditt företag för Internet of Things – anmäl dig till halvdagskursen under EE2018 och ta del av två mycket erfarna kursledares kunskap!

 

Kursledarna

Kia Wiklundh arbetar med mobil kommunikation på FOI och hennes specialområden är påverkan på kommunikation från elektromagnetiska störningar (telekonflikter) och civila och militära radiosystem.

Kia Wiklundh har en doktorsexamen från Chalmers och har jobbat som forskare och projektledare inom robust telekommunikation på FOI sedan 1995.

 

 

Sara Linder arbetar med mobil kommunikation på FOI och hennes specialområden är påverkan på kommunikation från elektromagnetiska störningar (telekonflikter) och kapacitetshöjande tekniker.

Sara Linder är civilingenjör i datateknik från Linköpings universitet och har jobbat som forskare inom robust telekommunikation på FOI sedan 1998.

Registrera dig on-line.

1 dag: 3 950 kr, 2 dagar: 5 750 kr

(I kursavgiften ingår fika, lunch samt kursdokumentation)