ESD: ”Den generation som tar över behöver kunskap om ESD-risker”

Känsligheten för ESD-skador . har ökat då utvecklingen inom elektronik har inneburit att ledare blir allt tunnare och med mindre isolationsavstånd. Med det är inte bara elektronikindustrin som berörs av problemet, även andra områden som exempelvis fordonsindustrin och sjukvården berörs. I vissa fall kan ESD-skydd dessutom vara en kritisk säkerhetsrisk.
God kunskap är en förutsättning för ett bra ESD-skydd. Under EE 2018 genomför vi därför en heldagsutbildning inom ESD. Kursledarna Dag Stranneby och Anders Molander har mycket stor erfarenhet från området, och så här säger de om utmaningarna för ESD och behovet av kompetensutveckling.

Varför är ESD en så viktig fråga för dagens elektronikproduktion?

– Den ständiga ökningen av olika elektronikprodukter, som vi är så beroende av, måste fungera i alla lägen. Samtidigt ökar miniatyriseringen av elektroniska kretsar, vilket potentiellt gör kretsarna känsligare. Det tillverkas också elektronik som aldrig förr, så för att hålla nere risken för skador, krävs ett ESD-skydd i topp-form.

Hur stort är behovet av ny kompetens inom området?

– Många med ESD-erfarenhet har bytt befattning eller gått i pension. Den nya generation som tar över behöver god kunskap om ESD-risker och skyddsåtgärder, så allt eftersom ny personal kommer in på arbetsplatserna behöver kunskapen om ESD förnyas. Det är vanligen inte något man har fått med sig från skolan eller har någon intuitiv känsla för.

Vad är framtidens utmaningar för ESD?

– I och med ”Internet of Things” kommer elektronik att dyka upp i många nya sammanhang, där det inte finns tidigare medvetenhet om ESD-problematiken. Exempelvis självkörande bilar, tåg, flygplan med mera där fel och intermittenta störningar kan få allvarliga följder.

Vad belyser ni särskilt under ESD-kursen?

– Vi kommer att blanda teoripass med praktiska workshops, med tyngdpunkt på praktiska mätmetoder och ESD-skyddsprinciper – vad som händer när elektronik utsätts för ESD och vilka skyddsåtgärder som finns. En blandning av teori, praktik och praktiska råd. ESD-kursen vänder sig till dem som dels behöver en grundläggande kunskap om elektrostatik, dels vill få tips om mät och skyddsmetoder för ESD i praktiken.

 

Dag Stranneby

Dag Stranneby är professor vid Örebro universitet och enhetschef på institutionen för naturvetenskap och teknik. Han undervisar även på Alfred Nobel Science Park. Dag Stranneby är utbildad på bland annat KTH och Chalmers och har genom åren arbetat med forskning och utbildning både inom den akademiska världen och näringslivet, och stått bakom ett antal publikationer inom ämnet. 2006 erhöll han Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för framstående insatser inom teknisk utbildning.

 

Anders Molander

Anders Molander är elektroingenjör och har jobbat inom försvarsindustrin med felanalys och felutredningar på i huvudsak elektronik, optronik och elektromekanik. Han har sedan början av 80-talet specialiserat sig inom området elektrostatik och har varit ordförande i Nordiska ESD-rådet, standardiseringsgruppen SEK tk101 samt varit internationell expert inom IEC tc101. På senare tid arbetar han även med de risker för brand och explosion som statisk elektricitet kan orsaka inom bl.a den kemiska industrin.