Call for Papers EE Conference

.

Extended Deadline

Elektronikområden: EMC, ESD, energilagring samt miljötålighet för elektronik.

Tidningen Electronic Environment står åter som värd för EE Conference, ett återkommande evenemang inom elektronikmiljö, som arrangeras för sjätte gången i april 2018.

EE 2018 arrangeras då återigen parallellt med S.E.E 2018, Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, på Kistamässan, Kista Science City.

 

Nu har Du åter chansen att presentera dina rön, forskningsresultat och erfarenheter för en intresserad och specifik publik. Dela med dig av ditt kunnande, sprid kännedom om nya observationer eller bortglömda erfarenheter. Informera om nya krav i regelverk och standarder. Skapa uppmärksamhet eller väck debatt. Utbyt kunskap och erfarenheter, vidga kontaktnätet och ta del av andras expertis.

 

Vi söker föredrag och workshops riktade till praktiserande ingenjörer, konstruktörer och tekniker, kvalitetsansvariga, test- och certifieringsfunktioner och företagsledning.

 

Vi ser gärna förslag på föreläsningar inom EMC, ESD, elsäkerhet, miljötålighet för elektronik samt energilagring inom följande temaområden:

  • Fordon, Flyg & Marin
  • Industriell miljö
  • Telekom
  • Smarta Elnät & Elkvalité
  • Provning & Simulering
  • Standarder & Certifiering
  • Kvalitetssäkring
  • Extrema miljöer & Explosiv miljö
  • EMC för Internet of Things

Övriga förslag är också välkomna!

 

Abstract submission deadline: 2017-09-30

Välkommen med ditt abstract för EE Conference 2018!

 

Här kan du ladda ner mer information:
Final Call for Papers – Extended deadline (svenska)

 

 

Dan Wallander
Projektledare
EE Conference 2018