Final Call for Papers EE Security, Safety & Defence

Extended Deadline

Beroendet av elektroniska system i dagens moderna samhälle ökar, och vi ser en fortsatt accelererande teknikutveckling, såsom IoT, framför oss de närmsta åren. Idag förlitar sig många samhällsviktiga funktioner sig på komplexa elektroniska system och trådlös kommunikation. Dessa system ofta är mycket känsliga för bland annat elektromagnetiska störningar och annan extern påverkan, vilket utgör ett reellt hot och stor utsatthet. Det är viktigare än någonsin att ha kunskap och beredskap.

 

Därför lanserar vi nu en konferens med fokus på EM-hot, extern påverkan av elektronik samt utsatta elektroniska applikationer, för dig som arbetar inom samhällskritiska funktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

 

Electronic Environment Security, Safety & Defence 2018 arrangeras parallellt med Nordens största mötesplats för den professionella elektronikindustrin, S.E.E, samt Electronic Environment Conference, på Kistamässan, vilket ger en dynamisk träffpunkt för kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan civila samhällsfunktioner, myndigheter, företag och försvarsfunktioner.

 

Vi ser gärna förslag på föreläsningar inom följande temaområden:

 

• IEMI

• HPM

• EMP

• HIRF

• RÖS

• Indikering av påverkan

• Övrig extern påverkan av elektronik

 

Övriga förslag är också välkomna!

 

Abstract extended deadline: 2017-09-30 

Välkommen med ditt abstract för
Electronic Environment Security, Safety & Defence!

 

Här kan du ladda ner: 
Final Call for Papers – Extended Deadline
 (svenska)
 
.
Dan Wallander
Projektledare
EE Security, Safety & Defence 2018