Anmälan

Antal konferensdagar / Number of conference days *

Konferensavgiften inkluderar lunch, kaffe och fika samt fullständig konferensdokumentation.
The participants fee includes lunch, coffee and refreshments and full conference documentation.

Om du endast vill deltaga på konferensmiddagen, välj "Medverkar ej på konferensen" och välj sedan middag längre ner i formuläret.
If you're only interested in the conference dinner, choose "No conference" and then choose "conference dinner" further down in the form.

Alla priser är exkl moms / All prices are without VAT

Deltagare 1

Ansvarsområde / Responsibility area

Intresseområde / Interest area

Är du eller ditt företag medlem i någon av följande organisationer:

Jag medverkar på konferensmiddagen / Conference dinner


Jag vill beställa extra konferensdokumentation / Extra conference documentation


Jag beställer specialmat / Special food


Typ av specialmat / Type of special foodSumma / Total: 0 SEK