Höga effekter och svaga signaler

Miljöer och tillämpningar . som bygger på användning av höga elektriska effekter samtidigt som man är beroende störningsfria svaga signaler torde vara bland de mest utmanande ur EMC-synpunkt. Samtidigt är sådana exempel relativt vanliga. Industrimiljöer där man använder höga effekter samtidigt som man är beroende av olika sensorer för styrning och övervakning är ett typiskt exempel. Här kan det vara fråga om olika processer där högspänningsteknik används för själva produktionsprocessen, som exempelvis smältning av metall i stålverk. Andra exempel är produktionsprocesser där man använder svetsning eller där processen kräver att högspänningsutrustning används i olika moment.

Radartillämpningar med högre effekter är ytterligare exempel . Gemensamt för den här typen av tillämpningar är att ett gediget EMC-arbete måste utföras tidigt i designprocessen så att inte störningssignaler med höga effekter drabbar systemen som arbetar med svaga signaler. Dessutom blir underhållsarbetet extra viktigt så att man kontinuerligt kontrollerar att inte olika komponenter i högspänningstillämpningarna är på väg att gå sönder. Vissa komponenter såsom relän kan börja bete sig som kraftiga bredbandiga störsändare när de börjar degraderas. Sådana störningar kan då påverka en rad andra funktioner innan orsaken hittats.

 

Om man är beroende av olika trådlösa tillämpningar i miljöer där man samtidigt använder höga elektriska effekter, så blir frekvensplaneringen av de trådlösa systemen extra viktig. Här behöver man genom mätning eller tekniska specifikationer tidigt få kunskap om hur störningsspektrum ser ut för tillämpningarna som använder höga effekter. Som en del i övervakningen av störningsmiljön så kan en regelbunden mätning av störningar i luften vara ett effektivt sätt att tidigt kunna åtgärda uppkomna störningsproblem. Mätningar vid olika tidpunkter kan då jämföras och visa om någon större förändring inträffat. Genom sådana mätningar kan man exempelvis få en tidig indikation om ett högspänningsrelä håller på att degraderas och börjat ge bredbandiga störningar.

 

Kombinationen höga effekter och svaga signaler kräver således ett gediget EMC-arbete både tidigt i utvecklingsprocessen och under drift. På så sätt kan onödiga kostnader i form av driftstörningar på grund av EMC-problem undvikas eller minskas.

 

Peter Stenumgaard
EMC redaktör, Electronic Environment