SEK Svensk Elstandard

Besöksadress
Kistagången 16, 164 29 Kista
Telefonnummer
08-4441400
E-postadress
sek@elstandard.se
Webbplats
http://www.elstandard.se/
Beskrivning
Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www.elstandard.se.