Scanditest Sverige AB

Scanditest_Ab


Produkter och Tjänster:
-Akustiska mätinstrument
-Elektroniska testintrument
-Optiska mätinstrument

Scanditest är en av de ledande aktörerna på marknaden i Sverige, Norge och Danmark inom utrustning för vibrations- och klimattestning samt inom optronik/färgmätning.
Vår ambition är att fokusera på våra områden där vi fungerar som brobyggare mellan tillverkare och användare.

Telefonnummer
08-54401956
Faxnummer
08-54021265
E-postadress
info@scanditest.se
Webbplats
http://www.scanditest.se