Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 22

DEL 5: Diverse metoder för EMC-tätning . (Fortsättning). EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Denna gång tittar på bl annat skärmning medelst vågledardämning.

Läs mer

The Ten Commandments for EMC, part 6

One of the most important . measures to achieve good EMC characteristics is to bond all metallic (conducting) structures together with many wide connections. Connect metal to metal by as large area as possible, with good surface conductivity. These joined parts form a conductive equipotential structure, that act as a reference plane or ground for all electrical and electronic circuit in its vicinity. In practice, the apparatus body and the metal casing, forms this reference plane. In most cases, the ground planes in PCBs must also be connected to the reference plane to achieve the desired EMC properties.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 21

EMC & SKÄRMNING . DEL 4: Diverse metoder för EMC-tätning. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Denna gång tittar vi närmare på hur man åstadkommer EMI-tät omslutning.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 20

EMC och skärmning, . del 3: Andra läckagevägar. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt. Denna gång tittar vi på anslutningsdonens och anslutningskablarnas inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 19

EMC och skärmning, . del 2: Läckande skärmlåda. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt. Denna gång tittar på öppningars och spalters inverkan på EMC-skärmning.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 18

Denna gång . tittar vi på matningsspänningens inverkan på EMC-skärmning. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematisk och planerat sätt.

Läs mer

Ögat på: EMC från bricka till bricka, del 17

Denna gång . tittar vi på matningsspänningens inverkan på EMC-egenskaper. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt.

Läs mer

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 16

Denna gång . tittar vi på styrning av EMC-verksamhet. EMC måste tas om hand i alla delar, såväl på elektrisk som på mekanisk systemnivå, och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt.

Läs mer

Ögat På: EMC från bricka till bricka, del 14

EMC måste . tas om hand i alla delar, både elektriskt och mekaniskt samt på alla nivåer i en utrustning, på ett systematiskt och planerat sätt. Figur 2 illustrerar problematiken som berör många discipliner (kanske flera leverantörer). Många frågetecken behöver rätas ut. Min erfarenhet är att alltför ofta har de inblandade konstruktörerna bristande kunskap om hur det förhåller sig. 

Läs mer