Nya standarder november 22 – februari 23

ATT UTGÅ FRÅN STANDARD . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under november 2022 – februari 2023.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.
SS-EN 62262, utg 1.1:2022

IEC 62262:2002 & A1:2021 • EN 62262:2002 & A1:2021
Kapslingsklasser för elektrisk materiel – Skydd mot yttre mekanisk påverkan på höljen (IK-beteckning)
Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
SEK TK 70 Kapslingsklasser
Fastställelsedatum 2022-11-16


SS-EN IEC 60669-2-1+A11, utg 4:2023
IEC 60669-2-1:2021 (mod) • EN 60669-2-1:2022 & A11:2022
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2-1: Särskilda fordringar på elektroniska strömställare
Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Electronic control devices
Används tillsammans med: SS-EN 60669-1, utg 3:2018.
SEK TK 23 Installationsmateriel
Fastställelsedatum 2023-01-25SS-EN IEC 60749-37, utg 2:2023
IEC 60749-37:2022 • EN 60749-37:2022
Halvledarkomponenter – Mekaniska och klimatiska provningsmetoder – Del 37: Fallprovning av kretskort med accelerometer
Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 37: Board level drop test method using an accelerometer
SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum 2023-02-22