Nya standarder sept-okt, 2021

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under september och oktober 2021.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

.
SS-EN IEC 61326-1, utg 4:2021
IEC 61326-1:2020 • EN IEC 61326-1:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 1: Allmänna fordringar
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements
SEK TK 65 Industriell processtyrning
Fastställelsedatum: 2021-09-22
Främst översyn av immunitetsprovning och av fordringarna på bärbar utrustning.


SS-EN IEC 61326-2-1, utg 3:2021
IEC 61326-2-1:2020 • EN IEC 61326-2-1:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-1: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för känslig utrustning för mätning och provning där särskilt EMC-skydd saknas.
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-1: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications.
SEK TK 65 Industriell processtyrning
Fastställelsedatum: 2021-09-22
Liksom de följande uppdaterad i enlighet med del 1 ovan.


SS-EN IEC 61326-2-2, utg 3:2021
IEC 61326-2-2:2020 • EN IEC 61326-2-2:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-2: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för bärbar utrustning för mätning, provning och övervakning i lågspänningsnät.
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-2: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems.
SEK TK 65 Industriell processtyrning
Fastställelsedatum: 2021-09-22


SS-EN IEC 61326-2-3, utg 3:2021
IEC 61326-2-3:2020 • EN IEC 61326-2-3:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-3: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för mätgivare med inbyggd eller separat signalbehandling. 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-3: Particular requirements – Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning.
SEK TK 65 Industriell processtyrning
Fastställelsedatum: 2021-09-22


SS-EN IEC 61326-2-5, utg 3:2021
IEC 61326-2-5:2020 • EN IEC 61326-2-5:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-5: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, driftförhållanden och prestandavillkor för fältutrustning med gränssnitt enligt IEC 61784-1.
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-5: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 61784-1.
SEK TK 65 Industriell processtyrning
Fastställelsedatum: 2021-09-22


SS-EN IEC 61326-2-6, utg 3:2021
IEC 61326-2-5:2020 • EN IEC 61326-2-5:2021
Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – EMC-fordringar – Del 2-6: Särskilda fordringar – Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik.
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-6: Particular requirements – In vitro diagnostic (IVD) medical equipment.
SEK TK 65 Industriell processtyrning
Fastställelsedatum: 2021-09-22