Nya standarder maj-juni, 2021

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under maj och juni 2021.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

 

SS-EN 55011, utg 5:2016/A2:2021

CISPR 11:2015/A2:2019 • EN 55011:2016/A2:2021

Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) – Radiostörningar – Gränsvärden och mätmetoder

Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement

SEK TK EMC
Fastställelsedatum: 2021-05-19

Tillägg om omriktare med halvledare och om utrustning i grupp 2.


SS-EN IEC 60068-2-11, utg 2:2021
IEC 60068-2-11:2021 • EN IEC 60068-2-11:2021

Miljötålighetsprovning – Del 2-11: Provningsmetoder – Ka: Saltdimma, stationärt tillstånd
Environmental testing – Part 2-11: Tests – Test Ka: Salt mist
SEK TK 104, Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2021-05-19


SS-EN IEC 60068-2-13, utg 2:2021
IEC 60068-2-13:2021 • EN IEC 60068-2-13:2021

Miljötålighetsprovning – Del 2-13: Provningsmetoder – M: Lågt lufttryck

Environmental testing – Part 2-13: Tests – Test M: Low air pressure

SEK TK 104, Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2021-05-19


SS-EN IEC 60068-2-20, utg 2:2021

IEC 60068-2-20:2021 • EN IEC 60068-2-20:2021

Miljötålighetsprovning – Del 2-20: Provningsmetoder – Ta och Tb: Lödbarhet och lödtålighet

Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads

SEK Elektrotekniska rådet
Fastställelsedatum: 2021-06-16


SS-EN IEC 60068-2-38, utg 3:2021

IEC 60068-2-38:2021 • EN IEC 60068-2-38:2021

Miljötålighetsprovning – Del 2-38: Provningsmetoder – Z/AD: Fukt kombinerad med värme och kyla i sekvens

Environmental testing – Part 2-38: Tests – Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test

SEK TK 104, Miljötålighet
Fastställelsedatum: 2021-05-19


SS-EN IEC 61000-3-2, utg 6:2019/A1:2021

IEC 61000-3-2:2018/A1:2020 • EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Gränsvärden – Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

SEK TK EMC
Fastställelsedatum: 2021-05-19

Ett flertal ändringar, bl a till avsnitt 6 och bilaga B.


SS-EN 61000-4-30, utg 3:2015/A1:2021

IEC 61000-4-30:2015/A1:2021 • EN 61000-4-30:2015/A1:2021

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 4-30: Mät- och provningsmetoder – Mätning av spänningsgodhet och elkvalitet

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods

SEK TK EMC
Fastställelsedatum: 2021-05-19


SS-EN IEC 61967-4, utg 2:2021

IEC 61967-4: 2021 • EN IEC 61967-4:2021

Halvledarkomponenter – Integrerade kretsar – Mätning av elektromagnetisk emission – Del 4: Mätning av ledningsbundna störningar med direkt koppling 1 ohm/150 ohm

Integrated circuits – Measurement of electromagnetic emissions – Part 4: Measurement of conducted emissions, 1 ohm/150 ohm direct coupling method

SEK Elektrotekniska rådet

Fastställelsedatum: 2021-06-16