Nya standarder Q4-20

Att utgå från standard . är det bästa, enklaste och säkraste sättet att arbeta på. Det säkerställer att vi kan garantera kvaliteten och att vi undviker missförstånd. Vi slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång, vilket i sin tur innebär att vi spar resurser. Listan upptar ett urval av de standarder som fastställts under september och oktober 2020.

För varje standard anges svensk beteckning, internationell motsvarighet (om sådan finns) och europeisk motsvarighet (om sådan finns). Om den europeiska standarden innehåller ändringar i förhållande till den internationella anges detta. Dessutom anges svensk titel, engelsk titel, fastställelsedatum och teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard. För tillägg framgår vilken standard det ska användas tillsammans med, men för nyutgåvor och standarder som på annat sätt ersätter en tidigare standard framgår normalt inte vilken denna är eller när den planeras sluta gälla.

 

SS-EN IEC 55016-1-4, utg 4:2019/A1:2020

CISPR 16-1-4, 2019/A1, 2020 • EN IEC 55016-1-4:2019/A1:2020

EMC – Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet – Del 1-4: Utstrålade störningar

Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet

Fastställelsedatum: 2020-10-21

Reviderar bilaga C och inför en bilaga H som förtydligar avsnitt 4.5.5.


SS-EN 55035, utg 1:2017/A11:2020

• EN 55035:2017/A11:2020

Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet

Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements

SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet

Fastställelsedatum: 2020-09-23


SS-EN IEC 60118-13, utg 4:2020

IEC 60118-13:2019 • EN IEC 60118-13:2020

Akustik – Hörapparater – Del 13: EMC – Immunitet mot påverkan från digitala trådlösa apparater

Electroacoustics – Hearing aids – Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices

SEK TK 29, Elektroakustik

Fastställelsedatum: 2020-10-21


SS-EN IEC 61000-6-8, utg 1:2020

IEC 61000-6-8:2020 • EN IEC 61000-6-8:2020

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-8: Generella fordringar – Emission från utrustning för yrkessmässigt bruk i kontor, butiker och liknande miljöer

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-8: Generic standards – Emission standard for equipment in commercial and light-industrial locations

SEK TK EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet

Fastställelsedatum: 2020-10-21

Separerar under vissa förhållanden nivåerna för butiker, små verkstäder mm från dem för bostäder. Ny SS-EN IEC 61000-6-3 väntas till vintern.


SS-EN 62920, utg 1:2017/A11:2020

• EN 62920:2017/A11:2020

Omriktare för solcellsanläggningar – EMC – Fordringar och provningsmetoder

Photovoltaic power generating systems – EMC requirements and test methods for power conversion equipment
SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi

Fastställelsedatum: 2020-09-23