Frivilliga EMC-insatser i coronatider

Den pågående . coronapandemin har på kort tid blottlagt en brist på sjukvårdsutrustning runt om i världen. En sådan bristvara har visat sig vara respiratorer. Vid coronapandemins utbrott fanns det ca 8 000 respiratorer tillgängliga i Storbritannien och antalet behövde ökas snabbt. För att lösa det behovet så har 14 bolag gått samman i ett konsortium för att producera 30 000 respiratorer till NHS (National Health Service).

Konsortiet går under namnet ”Ventilator Challenge UK” och där ingår bland andra Airbus och Rolls Royce. Den samlade erfarenheten visar att sjukhusmiljö kan vara utmanande när det gäller att åstadkomma EMC i miljöer där man använder mycket elektronisk utrustning. En översikt över störningsproblem mellan mobiltelefoner och medicinsk utrustning är gjord i [1], och där ingår även störningsincidenter med respiratorer. Störningsproblem som orsakar driftstörningar på respiratorer är förstås mycket allvarliga varför ett gediget EMC-arbete måste göras både med avseende på tålighet och emission när man snabbutvecklar nya modeller.

 

Generellt sett så är snabba utvecklingsprocesser i sig en välkänd riskfaktor avseende EMC-problem. Företaget Element Materials Technology har i samband med den brittiska storsatsningen erbjudit gratis rådgivning och EMC-testning för den första prototypen till en ny respirator, och bidrar på så sätt till att denna snabba produktionsomställning inte ska leda till EMC-problem. Prototypen går under namnet Rapidly Manufactured Ventilator System (RMVS). Inititativet är således ett exempel på att frivilliga insatser görs även inom EMC-området i dessa coronatider.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör

 

 

[1] Periyasamy M.Mariappan et al, ”Effects of electromagnetic interference on the functional usage of medical equipment by 2G/3G/4G cellular phones: A review”, Journal of Advanced Research, Vol 7, Iss 5, Sept 2016, pp 727-738