Från IoT till IoE – språngvis tillväxt inom EMC?

Både den nuvarande och den förväntade framtida utvecklingen inom den massiva digitaliseringen, som IoE innebär, borgar för en fortsatt tillväxt av EMC-marknaden.

Utvecklingen inom . Internet of Things (IoT) förutspås fortsätta i riktning mot en allt ökande mängd produkter som kopplas upp mot internet. Utvecklingen inom 5G har setts som den nödvändiga möjliggöraren för att IoT i stor skala ska bli verklighet. Redan nu finns det dock de som anser att de mest offensiva visionerna som rör en massiv ökning inom IoT inte kommer att nås inom ramen för 5G-utvecklingen utan kommer att kräva ytterligare ett framtida tekniklyft.

Ett sådant tekniklyft innefattar ännu högre frekvensband och ännu fler produktkategorier som ska kopplas upp. En sådan framtida vision beskrivs ofta med begreppet Internet of Everything (IoE). I denna framtida vision talar man samtidigt om samlokaliseringstätheter per volymenhet, istället för per ytenhet som man gör inom 5G. Med en sådan utveckling kommer behovet av EMC-arbete som ett brev på posten. Både den nuvarande och den förväntade framtida utvecklingen inom den massiva digitaliseringen, som IoE innebär, borgar samtidigt för en fortsatt tillväxt av EMC-marknaden.

 

En fråga som uppkommer är om tjänsteleverantörerna inom EMC kommer att hinna växa i samma omfattning som den framtida visionen inom IoE indikerar. Utvecklingen mot IoE skulle kunna innebära ett språngvis ökande behov av EMC-kompetens och sådan bygger man inte på kort tid. Aktörer inom EMC-området som påbörjar en strategisk ökning av sina EMC-resurser kan visa sig ha gjort ett lyckokast om en mer språngvis ökning av internetuppkopplade produkter med korta samlokaliseringsavstånd blir verklighet.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör