EMC – en marknad i tillväxt

Den snabba utvecklingen . inom elektronikprodukter och digitalisering påverkar även EMC-marknaden som ser ut att växa under kommande år. Detta kan ses i marknadsprognoser över EMC-området för de närmaste åren. Starka drivkrafter bakom denna tillväxt är bland annat utvecklingen inom konsumentelektronik och olika typer av eldrivna fordon.

Prognoser pekar på stark tillväxt av EMC-marknaden och då särskilt inom två delområden:

  • Testning och mätning
  • Olika produkter för skärmning och filtrering

Marknaden för testning och mätning av oavsiktlig emission bedöms växa med 10% per år mellan 2019 och 2022 enligt en prognos från Frost & Sullivan [1]. Orsaken är den ökande mängden elektronikprodukter för digitalisering, smarta hem samt inom Internet of Things (IoT). Även utvecklingen mot eldrivna fordon är en bidragande orsak till den prognosticerade tillväxten. Även på längre sikt är det troligt att marknaden för testning och mätning kommer att växa på grund av att betydligt högre frekvensband (flera tiotals GHz och uppåt) tas i bruk för bland annat 5G och IoT-produkter. För dessa betydligt högre frekvensband behöver emissions- och suspectibilitets-egenskaper verifieras, vilket innebär behov av mätutrustning anpassade för dessa frekvenser.

 

Marknaden för olika typer av skärmning och filter bedöms växa med ca 5% per år mellan 2019 och 2024 enligt en prognos från Markets and Markets [2]. I detta marknadssegment räknas olika typer av skärmningsmaterial såsom laminat och tape, ledande ytbeläggningar och färg, metallskärmar och ledande polymerer. EMC-marknaden ser således ljus ut de närmaste åren. När elektronikmarknaden växer så leder det samtidigt till att EMC-marknaden ökar. Just nu ser vi flera områden som ser ut att växa mycket snabbt de närmaste åren.

 

Utvecklingen inom 5G, IoT samt eldrivna fordon är exempel på områden som bedöms ha mycket stor långsiktig potential på världsmarknaden och som därmed samtidigt ökar behoven av EMC-arbete. En viktig fråga blir att säkra den EMC-kompetens som kommer att krävas för att hantera den förväntade marknadstillväxten. Att satsa på att utbilda sig inom EMC ser därför ut att vara en mycket lovande inriktning de närmaste åren.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör

 

[1] ”Proliferation of New Electronic Products Boosts Opportunities for Pre-complianceElectromagnetic Compatibility Testing”, pressrelease från Frost & Sullivan, 9 juli 2019.
.
[2] https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/emi-shielding-market-105681800.html