Information från svenska IEEE EMC (nov 2019)

Den 12 november . samlades IEEE EMC för möte och workshop kring Elektromobilitet med EMC Services som värd. Det var ett tema som lockade många och vi var 48 personer som mötte upp.

Vi fick ta del av presentationer kring modellering av elektriska drivlinor, EMC utmaningar inom elektromobilitet, magnetfält och induktiv laddning och en genomgång av status för bränsleceller för fordon. Det är tydligt att utvecklingen och införandet av elektriska drivlinor går fort i många applikationer, och hanteringen av EMC-frågor hänger inte alltid med när gamla system byts ut mot elektriska eller helt nya tekniker införs. Befintliga system och funktioner får ibland problem och kanske måste offras, men det bör ske med medvetna beslut. Om AM-mottagningen i ett fordon störs av den nya elektriska drivlinan så är det fordonstillverkarens (och kundens) ensak om den tas bort. Men om till exempel ett kommunikationssystem störs ut av en ny elväg eller en installation av solpaneler, så är det ett bredare problem. När EMC-ansvariga då försöker sköta sitt jobb är det lätt att uppfattas som nej-sägare och bakåtsträvare.

 

Under dagen hölls också årsmöte för IEEE EMC Sverige utan någon dramatik. Efter flera år med samma besättning i styrelsen så är det dags för förändringar. Lennart Hasselgren från EMC Services valdes till ny ordförande och Bengt Kangashaka Vallhagen från Saab valdes till sekreterare. Jag kommer att vara kvar i styrelsen som vice ordförande. Det innebär också att detta är min sista kolumn här och jag lämnar med varm hand över tangenterna till Lennart.

 

Vi i den avgående styrelsen tackar för förtroendet från er medlemmar under de gångna åren!

 

Christer Karlsson

Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC