Information från svenska IEEE EMC (sept 2019)

För ett år sedan skrev jag här i spalten om Brexit och att det kommer att påverka produktgodkännanden och självklart även ur EMC-perspektiv. Då var planen att Brexit skulle genomföras under våren. Jag hade nu tänkt kommentera läget även den här gången men det är svårt eftersom läget hinner förändras snabbare än vad jag skriver. Man kan bara konstatera att osäkerheten är stor. Om en avtalslös Brexit genomförs så kommer det med hög sannolikhet bli problem, och både med import från Storbritannien och export dit.

 

Det årliga mötet med ordföranden i alla IEEEs svenska delar ägde rum i början av september. Som nämnts tidigare är EMC avvikande bland annat genom att de flesta andra chapters har en stor del av sina medlemmar på högskolor och universitet, och de jobbar mycket för att få bättre kontakt med företag. Inom IEEE EMC kommer majoriteten av oss medlemmar från företag och vi vill gärna förbättra kontakterna med akademierna. En konsekvens av denna skillnad är att vi har olika typer av möten. Många kollegor inom IEEE genomför många korta träffar, lunch-seminarer och annat, vilka i hög grad hålls på högskolorna av gästande forskare, opponenter med mera. Vi inom EMC har istället nästan enbart workshopar över heldagar. Jag tror att en mix vore utmärkt och skulle gärna se den kortare typen av träffar också inom vårt område. Korta presentationer drar huvudsakligen besökare från samma region men de behöver inte vara särskilt arbetsamma att organisera. Jag vill därför uppmana er att höra av er om ni har något event på gång där ni gärna tar emot externa besökare. Jag hjälper gärna till att bjuda in IEEE EMC-medlemmarna. Ämnet behöver inte vara ett typiskt EMC-ämne, många av oss är intresserade av närliggande områden; mikrovågsteknik, antennteknik, kraftelektronik och med mera.

 

En extra anledning att jag tar upp detta den här gången är att vi inte kommer att lyckas med ambitionen med minst två träffar i år. Vi hade ambitionen att genomföra ett gemensamt möte med IEEE Antennas & Propagation under försommaren men detta gick på grund av tidsbrist inte i lås. Men ett möte i höst, tillika årsmöte, kommer att genomföras. Den 12 november träffas vi hos EMC Services i Göteborg. Temat som vi planerar efter är Elektromobilitet och EMC och agendan är i stort sett klar. En inbjudan med fler detaljer kommer i god tid inför mötet.

 

Till sist – glöm inte att förnya ert medlemskap inför nästa år.

 

Christer Karlsson

Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC