Nya tekniker – nya störningskällor

När nya tekniker/produkter . börjar användas i större skala så innebär det ibland att man upptäcker att de samtidigt bidrar till en ökad mängd elektromagnetiska störningar. När så är fallet så brukar det efterhand innebära att olika åtgärder för att antingen begränsa störningsmängden i sig eller att anpassa användningen så att konsekvenserna av störningarna minimeras.

Genom åren kan vi se flera exempel på hur nya tekniker samtidigt visa sig producera icke önskvärda elektromagnetiska störningar. När lågenergilampor av LED-typ började användas i större skala så upptäcktes det att dessa kunde störa trådlösa kommunikationssystem. Ett enkelt vardagsexempel är när goda vänner berättade hur de inte kunde ta emot vanlig FM-radio i köket samtidigt som de hade sin nya LED-panel tänd där.

 

Går det att se några andra exempel på nya tekniker som samtidigt innebär en ökande mängd elektromagnetiska störningar? Ett område som börjat uppmärksammas på senare år är den ökande användningen av solcellsanläggningar, där mätningar visat att dessa i somliga fall kan producera strålade elektromagnetiska störningar som kan påverka trådlösa system i närheten. I takt med att utbyggnaden av solcellsanläggningar ser ut att öka så lär frågan om strålade elektromagnetiska störningar diskuteras mer framöver.

 

Den prognostiserade massiva ökningen av produkter inom IoT (Internet of Things) med samlokaliseringstätheter på upp till 250 000 enheter per kvadratkilometer, kommer i sin tur att innebära en ökad mängd elektromagnetiska störningar i tätbebyggda områden. Ett område som ännu är i sin början men där utvecklingen ser ut att gå snabbt framåt är trådlös laddning av fordon. Här kan det handla om betydande elektriska effekter i samband med laddning, och som exempel så diskuteras elektriska effekter upp till storleksordningen 100 kW för laddning av de tyngsta fordonen. Här pågår redan arbete inom internationella standardiseringsorgan för att bedöma om dessa system samtidigt kan komma att störa trådlösa tjänster.

 

Teknikutveckling med nya produkter och tekniker innebär således att nya EMC-utmaningar måste hanteras. Teknikutveckling i stort är därför vitaliserande för EMC-området som samtidigt fortsätter att utvecklas framåt.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment