Information från svenska IEEE EMC (maj 2019)

Vi har varit ganska . osynliga från IEEE EMC under våren. Det möte vi hade intentionen att få till i maj gick av olika skäl inte att få till. Vi tar dock nya tag och återkommer så snart som möjligt med kommande möten. Ambitionen med minst två träffar om året ligger kvar.

Sommaren närmar sig vilket ger en blandning mellan förväntan på ledighet och stress att hinna med allt man lovat göra. Om någon har tänkt sig semestra i USA i sommar så vill jag tipsa om två saker. Dels IEEE EMC+SIPI, den stora årliga EMC-konferensen som i år går i New Orleans 22–26 Juli. Kanske inte den typen av aktivitet som resten av familjen älskar, men det finns ju andra saker att sysselsätta sig med i den staden också. Det andra tipset är National Electronics Museum utanför Baltimore. Jag har inte själv varit där men där skall bland annat finnas en EMC-utställning, till stor del bestående av utrustning donerad av IEEE EMC medlemmar.

 

Uppdateringar av standarder brukar uppmärksammas på olika ställen i denna tidning. Förutom de mer tekniska standarderna så kom ISO 17025 nyligen i en ny version. En av förändringarna är en ökad betoning på bedömning av risker av olika slag, till exempel mätosäkerhet. En kollega som arbetar med kalibrering av ledningsbunden spänning och ström (DC) såg lätt chockad ut när han såg att vi inom EMC-världen accepterar mätosäkerheter på 5–6 dB. Räknar man om det till procent så blir det skrämmande höga siffror. Det återspeglar dock skillnaden mellan en ideal miljö och ett normalt skärmrum. Vi testar dessutom för att produkterna ska vara elektromagnetiskt kompatibla under hela sin livslängd i en verklighet som är ännu mindre ideal. Så det behövs en hel del marginal inräknade i standardernas gränser.

 

För övrigt hade jag för många år sedan en kollega som bestämt hävdade att fler yrkesgrupper borde använda decibel istället för procent. Inte minst ekonomer. Det skulle till exempel vara mycket enklare att räkna ut ränta-på-ränta effekt om räntan uttrycktes som 0,21 dB istället för 5%! Prova gärna att förhandla ner er boränta med 0,01 dB nästa gång ni pratar med er bank.

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC