Information från svenska IEEE EMC (mars 2019)

Årsmötet . genomfördes den 5 december i ett soligt Borås med RISE som lokal värd, och lockade drygt trettio deltagare. Styrelsen omvaldes för ännu ett år och vi tackar för förtroendet från er medlemmar. Styrelsen består alltså även i år av undertecknad som ordförande, Kia Wiklundh vice ordförande, och Åke Lindbeck sekreterare. Förutom årsmöte hölls som brukligt en workshop

Årsmötet genomfördes den 5 december i ett soligt Borås med RISE som lokal värd, och lockade drygt trettio deltagare. Styrelsen omvaldes för ännu ett år och vi tackar för förtroendet från er medlemmar. Styrelsen består alltså även i år av undertecknad som ordförande, Kia Wiklundh vice ordförande, och Åke Lindbeck sekreterare. Förutom årsmöte hölls som brukligt en workshop.

 

Den här gången inleddes den med ett föredrag kring utmaningar med EU-direktivet 2013/35/EU som sätter gränsvärden för elektromagnetiska fält i arbetsmiljöer. Därefter handlade dagen om EMC och radiokommunikation i fordon. Vi fick inblickar i både forskning, provning och standardiseringsläget. Vi blev uppdaterade på vad som händer framåt kring fordonsdirektivet och tillhörande standarder, och vi fick även en dragning kring vad som gäller kring radio-moduler som installeras i fordon. Presentationerna finns som vanligt i arkivet på hemsidan (sites.ieee.org/sweden/emc-chapter).

 

Det händer mycket inom fordonsområdet och flera standarder är på väg att uppdateras. Kring emissioner arbetas bland annat med ett förslag på en uppdatering CISPR 25 som är delvis baserat på resultat från projektet EMCCOM där flera av våra medlemmar deltog.

 

Det verkar finnas konsensus att kravsättningen vid laddning av el-fordon behöver skärpas även om det finns en viss oenighet kring hur de nya kraven ska se ut. Balansen mellan hårda krav för att skydda annan utrustning, rimliga testtider, repeterbara metoder och rimlig utrustningskostnad är inte lätt att hitta.

 

Revision sex av fordonsdirektivet (UN ECE R10) är på väg att släppas under året och revision sju är redan under arbete. Vi kan konstatera att utvecklingen som påverkar EMC i fordon går snabbt med bland annat elektrifiering, kommunikationssystem, automatisering och materialförändringar. De första tre större stegningarna av direktivets revisioner tog 39 år, medan nästa tre steg kommer att ha tagit 11. Oräknat tillägg och rättelser.

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC