120, 60 och 30 år – några milstolpar inom EMC

EMC-området . kan spåras tillbaka till 1800-talet då man upptäckte att åskväder och blixtnedslag kunde påverka komponenter i kraftledningsnät. Här uppstod därmed ett EMC-problem som orsakades av ett naturfenomen som källa. De första EMC-incidenterna som orsakades av en källa från mänsklig aktivitet kom i slutet av 1800-talet. För 120 år sedan rapporterades för första gången vad vi idag kallar en EMC-incident, och då var det US Navy som börjat använda trådlös telegrafi.

US Navy upptäckte att man bara kunde ta emot meddelanden om man använde en telegraf i taget . Orsaken var att samtliga sändare var anpassade efter samma frekvens, och om man använde mer än en samtidigt så stördes mottagningen. Problemet beskrevs som Radio Frequency Interference (RFI).

 

När rundradiosändningar började under 1920-talet så tog EMC-området fart då man insåg att denna nya tjänst kunde bli störd av olika utrustningar i hem och samhälle. IEEE EMC Society, som grundades under mitten av 1950-talet, började att publicera den första tekniska/vetenskapliga EMC-tidskriften för 60 år sedan (1959). Tidskriften fick namnet IRE Transactions on Radio Frequency Interference. 1963 bytte den namn till IEEE Transactions on Radio Frequency Interference och 1964 till det namn den har idag, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility.

 

För 30 år sedan (1989) kom det så kallade EMC-direktivet 89/336/EEC inom EU. EMC-direktivet syftar till att säkerställa den inre marknadens funktion genom att det krävs att utrustning skall överensstämma med en lämplig nivå av elektromagnetisk kompatibilitet. EMC-direktivet har därefter förnyats och den nuvarande versionen kom 2014.

 

I våra dagar spelar fortfarande radioutvecklingen en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av en del av EMC-området. Utvecklingen inom 5G för med sig nya EMC-utmaningar i sig, samtidigt som den bredd av tillämpningar som adresseras inom 5G innebär nya EMC-utmaningar. Ett annat område som samtidigt lyfter vikten av EMC-arbete är utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), där det är av yttersta vikt att de data som används inom AI-tillämpningar inte påverkas på grund av oavsiktliga elektromagnetiska störningar. Som tidigare i teknikutvecklingens historia innebär tekniksprång samtidigt att EMC-området utvecklas och vitaliseras. Just detta att EMC-arbete innebär möjligheten att få arbeta inom ett brett fält av tekniktillämpningar och att därmed samtidigt kunna följa teknikutvecklingen genom det dagliga arbetet, hör jag ofta lyftas fram bland dem som arbetar med EMC.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment