Utvecklingstrender med EMC-utmaningar

Utvecklingstrender . som drivs av nya teknologilösningar brukar i regel även innebära att EMC-utmaningar följer i spåren. Särskilt tycks detta samband gälla när produktutvecklingen kännetecknas av så kallade ”teknologisprång” inom områden där kraven på funktionssäkerhet samtidigt är höga.

Med teknologisprång brukar man mena att teknikutvecklingen i något avseende sker mycket snabbt så att ny teknik uppstår via plötsliga tekniklyft, istället för genom en långsam evolutionär utveckling av tidigare lösningar. I samband med teknologisprång kan helt nya EMC-utmaningar uppstå där man inte alltid kan använda tidigare beprövade lösningar för att lösa dessa.

 

Istället kan ny analys-, test- och provningsmetodik behöva utvecklas för att kunna verifiera att EMC kommer att uppnås i den färdiga produkten. Om man samtidigt har höga krav på fuktionssäkerhet så blir EMC-egenskaperna extra viktiga. Vi kan fråga oss om det finns några utvecklingstrender idag som tyder på en mer eller mindre språngvis utveckling inom tekniska produkter och som samtidigt leder till att EMC-området behöver utvecklas i motsvarande grad? Det finns flera sådana kandidater som uppvisar tecken på detta:

  1. Införande av teknik baserad på artificiell intelligens (AI), där funktionssäkerheten i den praktiska tillämpningen av tekniken är beroende av att inte oförutsedda störningssignaler påverkar både träningsdata (som AI-algoritmerna tränas på) och data vid operationell drift.
  2. Utvecklingen inom smarta elnät där mer elektronik för distribuerad styrning och reglering förutses, samtidigt som elnäten används även som bärare för digital kommunikation (powerline communications PLC)). Den elektromagnetiska miljön i högspänningsnät är i sig en EMC-utmaning för elektroniska system samtidigt som PLC genererar nya störningssignaler att hantera.
  3. Utvecklingen inom nästa generations trådlösa system (5G) där nya frekvensområden tas i bruk, vilket påverkar både emissions- och immunitetsegenskaper hos produkterna. Detta samtidigt som betydligt tätare samlokalisering av trådlösa system förutses, som exempelvis den kraftiga ökningen av tillämpningar inom Internet of Things (IoT) som förväntas bli resultatet av 5G-utvecklingen. Utvecklingen driver även på nya utmaningar inom spektrumfrågor såsom samexistens vid spektrumdelning i nya frekvensband.

Inom fordonsindustrin utvecklas AI-tillämpningar samtidigt som trådlös teknik används i allt högre utsträckning. Denna trend tillsammans med de höga krav på funktionssäkerhet som finns gör att fordonsindustrin idag är en sektor som driver EMC-utvecklingen framåt. Utvecklingen mot autonoma fordon är en del av detta och där flera av ovanstående trender kan ses.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment