Information från svenska IEEE EMC (nov 2018)

Har mässor och konferenser . spelat ut sin roll idag med alla andra möjligheter till informationsspridning och nätverkande? Jag har själv besökt mässor som verkar ha en tydlig nedåtgående spiral i antal besökare och utställare. Förr var det på mässor man fick information om nya produkter, plockade åt sig broschyrer (och godis) och träffade andra från branschen. Den informationen får man idag från nätet. Men som den här tidningens ledare konstaterade i förra numret så verkar det inte vara samma sak med konferenser där nätverkandet och utbyte av information står i fokus. Till exempel verkar EMC Europe fortsätta dra en glädjande stor skara besökare och även andra träffar, inklusive våra egna medlemsmöten, verkar locka.

Den naturliga tolkningen är att det personliga och direkta mötet är svårt att ersätta fullt ut med annat. Spontana möten äger sällan rum via Skype eller Webex. Småprat över kaffet under pauserna får man inte heller där. Det kan vara svårt att kvantifiera nyttan och svårt att i förväg tala om för sin chef vad man kommer att få ut av att besöka en konferens eller workshop, men fortsätt att hävda att nyttan finns!

 

Liksom de senaste åren har IEEE Sweden genomfört en ordförandekonferens där respektive chapters ordförande träffas för att få information och byta erfarenheter. Vi inom EMC är varken det mest eller det minst aktiva området räknat i antal möten. Men där många andra genomför möten med ett enstaka föredrag så är majoriteten av våra möten heldags-workshops med flera olika talare, oftast inom samma tema. Förutom att man då får nöjet att lyssna på flera olika föredrag så finns även stora möjligheter till detta viktiga nätverkande. När jag pratar med er medlemmar så upplever jag att ni tycker att detta är en mycket stor anledning till att ni kommer till träffarna.

 

Så kom och utnyttja möjligheten att träffa likasinnade, och dessutom få lyssna till intressanta föredrag. När detta skrivs har inbjudan nyligen gått ut till årets sista möte och tillika årsmöte den 5 december. Om ni saknar denna inbjudan så hör av er till mig (christer.karlsson@ri.se). Vi rensade våra sändlistor i samband med införandet av GDPR och ni kan ha missats i hanteringen.

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC