Information från svenska IEEE EMC (sept 2018)

EMC Europe . genomfördes i år i Amsterdam. En handfull svenska presentationer fanns med men liksom de senaste åren så är det ingen stor tyngd från oss. Vi får alla hjälpas åt att satsa på en kraftsamling till 2022 då konferensen återkommer till Sverige.

Det är nu ungefär ett halvår kvar till Brexit . För många företag börjar det bli hög tid att fundera på hur detta kan påverka dem med avseende på bland annat EMC och radiodirektiven. Det är såklart mycket som fortfarande är osäkert eftersom förhandlingarna mellan EU och Storbritannien pågår för fullt, men några saker kommer sannolikt att inträffa. Storbritannien kommer inte att vara en del av den inre marknaden. Detta innebär att ett svenskt företag som köpt produkter tillverkade i Storbritannien går från att vara distributör till importör, med tillhörande ansvar. I varje fall för produkter som sätts på marknaden efter utträdesdagen. I vilken grad det kommer att gälla för befintliga produkter verkar vara föremål för förhandlingarna som pågår. Det verkar också finnas mycket kvar att förhandla om kring hur befintliga godkännanden och certifikat (till exempel medicintekniska produkter) ska hanteras.

 

Som vanligt här på hösten vill jag uppmana alla att förnya sina medlemskap. Jag själv ser fram emot den nya publikationen som jag flaggade för tidigare (IEEE Journal on Electromagnetic Compatibility Practice and Applications) som ser ut att ingå i medlemskapet i IEEE EMC Society från och med nästa år. Höstens första möte förbereds som bäst i skrivande stund, och vi återkommer även med inbjudan till årsmöte som troligen äger rum i början av december.

 
Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC