Information från svenska IEEE EMC (maj 2018)

Alla ni som brukar . gå på möten med IEEE EMC får utskick då och då, oftast direkt från mig. På grund av GDPR som har trätt i kraft har vi sett över vår sändlista.

För att vara på säkra sidan har vi sällat oss till den stora skaran som skickat ut frågor till er om ni även i fortsättningen vill få dessa utskick. Om ni vet med er att ni inte svarat på något sådant utskick från mig men ändå vill vara kvar på sändlistan, så hör av er till någon av oss i styrelsen så ser vi till att ni inte faller bort. Detta gäller oavsett om ni är medlemmar i IEEE eller ej. Vi använder oss bara delvis av grundlistan från IEEE, och även om man är medlem i IEEE så kanske man inte vill ha alla typer av utskick.

 

Electronic Environment arrangerades liksom för två år sedan parallellt med Scandinavian Electronics Event i slutet av april och som traditionen bjuder så hölls ett kortare medlemsmöte i samband med detta. Den här gången diskuterade vi utbildningar inom EMC och vi hade besök av Professor Rajeev Thottappillil från KTH som beskrev EMC-utbildningarna där. Statusen för EMC i högskoleutbildningen i Sverige verkar variera från de som har specifika EMC kurser, andra som har EMC som ett delmoment t.ex. i kurser i elektronikkonstruktion, till några som inte verkar ta upp EMC alls. Och gemensamt för i stort sett alla är att utbildningarna syftar främst till att ge elektronikkonstruktörer och andra en baskunskap i EMC, inte att utbilda EMC-ingenjörer och specialister. Diskussionen på mötet får förhoppningsvis en fortsättning i ibland annat gästspel från några av er medlemmar på kurserna på KTH. Det är i så fall ett utmärkt sätt att utnyttja den stora samlade kompetens som finns inom medlemsskaran.

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC