Massiv är trenden

I takt med utvecklingen . mot nästa generations trådlösa system, 5G, så har begreppet ”massiv” blivit ledordet. Ordet används som samlingsnamn för att beteckna den massiva ökning av antalet trådlöst uppkopplade enheter som det nya skiftet kommer att innebära. En massiv ökad mängd trådlösa enheter ska bana väg för exempelvis massiv maskin-till-maskin kommunikation och ett massivt Internet of Things (IoT).

För att möjliggöra den stora kapacitetsökningen i mobilnäten så är en av grundteknikerna massiv MIMO (Multiple Input Multiple Output) där antennsystem med hundratals element tillsammans med avancerad signalbehandling kan styra radiosignalen till en viss geografisk punkt. Beträffande massiv IoT så används det begreppet för att adressera IoT-tillämpningar som kännetecknas dels av ett mycket stort antal samtidigt uppkopplade enheter, dels av mycket höga tätheter av samlokaliserad utrustning. De mest tätpackade scenarierna förutspås här ha utrustningstätheter på upp till 200 000 enheter per kvadratkilometer.

 

Ur EMC-synpunkt innebär massiv IoT de största utmaningarna då den sammanlagda störningsmiljön i dessa scenarier blir mycket svår att prediktera utan stora osäkerheter. Om dessa täta scenarier dessutom innefattar utrustningar som rör på sig så blir störningsmiljön ännu mer svårförutsägbar och kräver statistiska angreppssätt för att hantera. Värsta-falls-beräkningar som oftast kan användas i mindre tätpackade scenarier blir svåra att dra några användbara slutsatser av då resultaten för tätpackade scenarier tenderar att ge så höga störningsnivåer att ingenting ser ut att kunna fungera.

 

Ny metodik för EMC-analys kommer därför att krävas för massiv IoT, vilket i sin tur sannolikt innebär en vitaliserande utveckling inom EMC-området. En svår utmaning kommer att bli att dessa tätpackade scenarier av praktiska skäl inte kommer att kunna undersökas med mätningar i EMC-labb varför simuleringar kommer att bli det huvudsakliga verktyget.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment