Information från svenska IEEE EMC (nov 2017)

Jag sitter återigen . och skriver på en spalt på ett tåg hem från Stockholm. Den här gången efter att ha vi idag genomfört föreningens årsmöte med ett antal intressanta presentationer på temat RED.

Förhoppningsvis så rätades en del frågetecken ut för deltagarna . RED har inneburit en stor förändring för många tillverkare av utrustning och harmoniseringen av standarder för RED ligger dessutom ordentligt efter. Föredragshållarna fick många frågor från deltagarna och tiden i programmet som från början kändes väl tilltaget blev till slut ganska pressat. Men jag hoppas att deltagarna var nöjda och presentationerna ligger när ni läser detta förhoppningsvis under sites.ieee.org/sweden. Klicka er fram via ”Chapter & Affinities” till ”EMC” och därefter ”EMC Chapter Archive”.

 

Årsmötet förlöpte med sedvanligt lugn och sittande styrelse återvaldes för ytterligare ett år. Vi tackar för detta förtroende. En utmaning för oss är att vända på den vikande medlemstrenden. Jag deltog i en IEEE Chairman Workshop inom IEEE Sverige i oktober och en stor skillnad för oss inom IEEE EMC framstod för mig väldigt tydligt: Flera av de andra sektionerna ser sin huvudsakliga rekryteringsbas bland studenter och doktorander inom respektive område. Det finns trots allt en del doktorander inom områden som datorteknik, halvledarkomponenter och antenner. Men om vi inom EMC-sektionen endast skulle ha rekryterat inom gruppen ”EMC-doktorander i Sverige” så skulle vi ha tynat bort för länge sen. (Jag tror dessutom att alla dessa redan är medlemmar.) Det självklara svaret är ju att vi behöver locka medlemmar från andra kategorier också, men ett annat svar är att arbeta för att öka statusen för EMC som ämne på våra universitet och högskolor. Även andra delar av IEEE Sverige ser detta som en väg att öka inte bara medlemsantalet utan även ingenjörsyrkets status.

 

En ljuspunkt när det gäller EMC-utbildningar är förresten att det nyligen har publicerats en ny lärobok inom EMC vilken dessutom är skriven på svenska. När hände det senast?

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC