Aktuella trender inom EMC 

EMC-området . har alltid utvecklats i takt med den övriga teknikutvecklingen på marknaden. Denna utveckling fortsätter alltjämt och flera utvecklingstrender inom EMC kan ses på de internationella EMC-konferenserna. EMC för Internet of Things (IoT) är en sådan trend och där fokus bland annat ligger på behovet av att utveckla befintliga standarder för EMC-provning så att de dels är applicerbara på de nya frekvensband som IoT-produkter kommer att finnas i, dels har gränsvärden som är anpassade efter de täta samlokaliseringsavstånd som IoT-produkter bedöms få i framtida tillämpningar. 

Ett annat växande område är EMC för förarlösa fordon . Förarlösa fordon är beroende av ett stort antal sensorer och trådlösa tekniker av olika slag och där tillförlitlighet och personsäkerhet ställer krav på att ett kvalificerat EMC-arbete är gjort. Ett delområde inom fordonsteknik är utvecklingen mot hopkopplade fordon som via trådlös teknik ska kunna köras i fordonskolonner med korta avstånd. Detta ställer mycket stora krav på EMC. Inom området eldrivna fordon så uppstår EMC-frågor som är relaterade dels till de batterier som används för framdrivningen, dels till hur elsystemet i övrigt är konstruerat.

 

I takt med att nya produkter lanseras för användning nära människokroppen och som implantat så utvecklas EMC-kunskapen vidare. Här gäller det dels hur den elektromagnetiska vågutbredningen påverkas av mänsklig vävnad, dels hur mänsklig vävnad exponeras för elektromagnetiska fält i olika tillämpningar.

 

Slutligen kan nämnas ett äldre område som ser ut att göra comeback. Det handlar om att skydda elektroniksystem mot elektromagnetisk puls från kärnvapen som detoneras på hög höjd. Detta var ett intensivt forsknings- och teknikområde under kalla kriget men avtog sedan betydligt efter Berlinmurens fall. Nu har det åter börjat komma artiklar inom detta område vilket sannolikt beror på det förändrade säkerhetsläget i världen där flera länder är i färd med att skaffa kärnvapen.

 

Sammanfattningsvis så går det således att se en fortsatt tydlig utveckling av EMC-området i takt med den övriga teknikutvecklingen i världen.

 

Peter Stenumgaard
EMC-redaktör, Electronic Environment