Information från svenska IEEE EMC (Maj 2017)

Den senaste tiden . har jag med flera haft uppe frågan om funktionssäkerhet med avseende på EMC. Bland annat togs den upp vid det gemensamma seminariet med ICES på KTH i höstas. Jag vill därför passa på att peka på standarden som publicerades nyligen och som försöker adressera ”Metodik för att uppnå funktionell säkerhet i elektriska och elektroniska system med avseende på elektromagnetiska fenomen” (EN 61000-1-2:2016).

Standarden har som syfte att etablera en metodik för att uppnå säkerhet på systemnivå genom hela systemets livscykel. Den ger inga nya gränsvärden att hålla sig till utan pekar snarast på att systemleverantören har ett ansvar för att se till att funktionssäkerheten, även med hänsyn till EMC, är uppnådd i miljön där systemet kan förväntas användas. Normalt så är ju gränsvärdena i immunitetsstandarder inte satta för att garantera att systemen aldrig någonsin kommer att påverkas utan är en kompromiss med tekniska och ekonomiska faktorer. En slutsats efter att ha bläddrat igenom standarden är att vi behöver fler personer med kunskap från båda domänerna, EMC och funktionssäkerhet.

 

IEEE har ett program där viktiga tekniska landvinningar uppmärksammas genom att utses till milstenar. Nu har den första svenska milstenen utsetts, HVDC länken mellan Gotland och fastlandet. Ni hittar mer information på sites.ieee.org/sweden.

 

I april genomfördes årets första medlemsmöte. Med tema RÖS, Röjande Signaler, träffades vi i Växjö den 6 april med Combitech som värd. Vi fick bl.a. lyssna till hur Combitech och även FMV arbetar med RÖS-frågor, hur komplext ett apparatskåp som uppfyller RÖS-krav är, och utmaningar kring mätningar av brus och RÖS. Vi fick även tillfälle att se tre demonstrationer av RÖS-mätningar.

 

I skrivande stund är det inte klart var och när nästa möte äger rum, men vi återkommer så snart vi kan. Ha en skön sommar så länge. Själv ska jag bland annat roa mig med att följa när en yta motsvarande en rejäl villatomt kläs med absorbenter.

 

Christer Karlsson
Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC